Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý và triển khai kế hoạch Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ cả refer và trực tiếp và chịu trách nhiệm về doanh số bảo hiểm nhân thọ của Vùng được giao:

 • Triển khai, giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo hiểm và định hướng triển khai đến các ĐVKD, giám sát công tác bán hàng tại các ĐVKD điều chỉnh kế hoạch phù hợp và hỗ trợ đơn vị khi cần thiết
 • Xây dựng, tổ chức hoạt động bán hàng
 • Hỗ trợ chuyên môn cho các ĐVKD MSB
 • Trực tiếp tiếp cận khách hàng đối với những trường hợp doanh số lớn, độ khó cao
 • Quản lý và phát triển quan hệ với đối tác bảo hiểm hợp tác với MSB, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, các kênh bán hàng, đàm phán với đối tác về các điều kiện của sản phẩm nhằm đảo bảo quyền lợi cho MSB
 • Quản lý hoạt động của lực lượng bán hàng của đối tác

2. Xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh theo đúng định hướng:

 • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kinh doanh và đề xuất chiến lược, chính sách về Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh bancassurance theo định hướng của MSB theo từng thời kỳ
 • Trực tiếp thực hiện xây dựng và chuyển đổi các mô hình bán hàng (Refer hoặc Trực tiếp) theo yêu cầu tại từng thời điểm
 • Phối hợp các Phòng/ban thiết kế và triển khai các giải pháp kinh doanh, chương trình mang tính chất chuyên biệt

3. Thúc đẩy các hoạt động thúc đẩy bán nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng:

 • Chỉ đạo việc phối hợp với Đối tác bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hàng và triển khai hoạt động thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm với từng ĐVKD
 • Kiểm soát và đánh giá hoạt động thúc đẩy kinh doanh của Vùng để đảm bảo chất lượng của các chương trình nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh
 • Quản lý, theo dõi, cập nhật tiến độ và ngân sách thúc đẩy bán, chi trả thưởng các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chương trình khuyến mại/ưu đãi cho KH trên toàn hệ thống

 4. Thực hiện các công việc khác:

 • Hướng dẫn và phổ biến kinh nghiệm trong việc kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm tới các đơn vị liên quan trong hệ thống MSB
 • Tham gia đóng góp ý kiến/Xây dựng sản phẩm/Văn bản/Quy trình nghiệp vụ liên quan

5. Công tác quản lý nhân sự:

 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
 • Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/tài chính/ngân hàng/bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 7 năm trong lĩnh vực:Ngân hàng – Bảo hiểm - Tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 1 năm ở các vị trí quản lý hoặc tương đương

3. Kiến thức:

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu kiến thức về sản phẩm bảo hiểm và triển khai bán sản phẩm bảo hiểm ở kênh Bancassurance

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định
 • Quản trị các mối quan hệ
 • Đàm phán và Thuyết phục

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Hoạch định và tổ chức
 • Phát triển con người

- Năng lực chuyên môn: 

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường 

5. Các yêu cầu khác:

 • Chịu áp lực cao trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên vùng - Vùng 11 - RB - MSB - 2H077

Location: An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F021

Location: Dong Thap, Can Tho, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F015

Location: Dong Thap, Can Tho, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1D166

Location: Dong Thap, An Giang, Kien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 1D165

Location: An Giang, Kien Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên thu hồi nợ thực địa - FCCOM - 3F005

Location: Binh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F003

Location: Dong Thap, Can Tho, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.