Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1, Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh):
- Quản lý việc lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Nhóm KHKD được giao phụ trách nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao
- Tổ chức việc nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tạo dựng mối quan hệ với chính quyền/tổ chức,... qua đó thu thập thông tin liên quan phục vụ việc xác định đối tượng khách hàng tiềm năng
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động hướng đến từng đối tượng khách hàng nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng để bán các sản phẩm trọng tâm và các sản phẩm khác của NHBL theo từng thời kỳ
- Tổ chức triển khai, truyền thông các chương trình/kế hoạch kinh doanh/định hướng kinh doanh từ HO đến các CBBH trong Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Quản lý các báo cáo công việc định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu

2, Quản lý chất lượng dịch vụ:
- Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo/trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng tại Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Đầu mối tương tác với các Bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về CLDV tại Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Cập nhật, truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuân thủ các chính sách, quy chế, quy định về CLDV của NHBL và MSB đến CBNV tại Nhóm KHKD được giao phụ trách

3, Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
- Quản lý tuân thủ của Nhóm bán hàng trực tiếp, bao gồm: tỷ lệ FTR, tuân thủ SLAs, sử dụng và cập nhật công cụ bán hàng, quy định về lãi suất/tỷ giá/phí/hạn mức,...
- Quản lý tỷ lệ nợ xấu & việc triển khai kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu
- Quản lý việc khắc phục khuyến nghị của KTNB đối với các lỗi ghi nhận cho Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Phối hợp công tác thu hồi nợ theo quy định của MSB từng thời kỳ

4, Công tác quản lý nhân sự:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
- Phối hợp tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại Nhóm KHKD được giao phụ trách
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai các văn bản định chế liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại NHBL

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và tương đương hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1 hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)
- Thành thạo tin học văn phòng MS OFFICE.

2, Kinh nghiệm

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về sản phẩm tín dụng
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh tại các tổ chức tín dụng

3, Kiến thức

- Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB
- Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng bán lẻ, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng

- Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng bán lẻ cung cấp

- Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ

4, Khả năng/ Năng lực

- Năng lực chung:
+ Khả năng đàm phán
+ Khả năng xây dựng các mối quan hệ
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng phát triển con người
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng chăm sóc khách hàng
+ Khả năng quản lý chất lượng dịch vụ
+ Khả năng quản trị danh mục khách hàng
+ Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I330

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp cấp 1 - QLRR - MSB - 1I327

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 1I325

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1I322

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024

Chuyên viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - 1I321

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Chuyên gia Thẩm định/ phê duyệt tín dụng Doanh nghiệp lớn miền Nam - QLRR - MSB - 1I319

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 1O185

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Ưu tiên/Khách hàng VIP - RB - MSB - 1O187

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 1O188

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.