Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và quản trị chương trình khách hàng thân thiết:
- Xây dựng các nguyên tắc quản lý khách hàng thân thiết
- Xây dựng các chính sách, chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng thân thiết trong ngắn hạn và dài hạn.
- Phối hợp với các đối tác trong/ngoài Tập đoàn để hợp tác các chương trình liên kết, gia tăng lợi ích và tương tác của khách hàng.
- Tổ chức, phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng, tư vấn các sản phẩm phù hợp cho khách hàng thân thiết.

2. Quản trị và khai thác tệp khách hàng thân thiết:
- Quản trị dữ liệu, hệ thống khách hàng thân thiết của TNH
- Đảm bảo toàn bộ hệ thống khách hàng thân thiết của TNH được đồng bộ, cập nhật, có tính mở rộng và kết nối.
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng thân thiết để xây dựng các chương trình, sản phẩm phù hợp với TNH và các đối tác liên kết

3. Quản lý và phát triển nhân sự:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong đơn vị
- Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của Phòng
- Xây dựng lộ trình phát triển và đào tạo cho đội ngũ nhân sự kế cận;
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại phòng/đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:

Đại học trở lên - Chuyên ngành:Chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương hiệu

- Yêu cầu về chứng chỉ:

- Ngoại ngữ:Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương)

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá

- Tin học văn phòng:Thành thạo

- Ưu tiên:                   

 2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu:5năm trong lĩnh vực:Marketing, Truyền thông, Quản lý loyalty

- Kinh nghiệm quản lý tối thiểu:2năm trong lĩnh vực: Digital marketing, Quản lý Loyalty

- Bắt buộc/Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản lý loyalty trong mảng khách sạn, bán lẻ

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

+ Am hiểu tổ chức: Am hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của SOJO

+ Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề công ty cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực khách sạn/bán lẻ

-  Kiến thức chuyên môn: 

+ Am hiểu về quy định pháp luật có liên quan: Nắm vững các quy định của Pháp luật về các hoạt động Marketing, truyền thông, khuyến mại

+ Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí: Am hiểu về các chương trình marketing mục tiêu

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: Giao tiếp & Truyền thông Tư duy Logic Sáng tạo và đổi mới

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Hoạch định và tổ chức, Tư duy kinh doanh, Phát triển con người

- Năng lực chuyên môn:Nghiên cứu, phân tích thị trường, Xây dựng chiến lược marketing, Tổng hợp, phân tích và báo cáo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia triển khai chiến dịch - MSB DF - DXN - 1Y436

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Giám đốc Marketing - TNH - 3C130

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Trade Marketing - TNH - 3C129

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Giám đốc kinh doanh - TNH - 3C127

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 29/10/2022

Hà Nội - Giám đốc Quan hệ Khách hàng chiến lược - QLTD - MSB - 1P188

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên Kỹ thuật - SJ - 2R100

Location: Ha Noi, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2022

Giám đốc Kiểm soát thị trường - TNG - 2P056

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 28/10/2022

Chuyên viên cao cấp kinh doanh - TNH - 3C126

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 21/10/2022

Chuyên viên vé máy bay - TNH - 3C123

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 21/10/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNH - 3C122

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 27/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.