Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Vai trò & Mục tiêu:

 • Dẫn dắt đội ngũ các kỹ sư nền tảng dữ liệu phân tích & kỹ sư học máy xây dựng & phát triển nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích với các công cụ hiện đại phục vụ mục đích kinh doanh, phát triển các luồng xử lý dữ liệu và làm việc với các đơn vị khác nhau cho các nhiệm vụ thu thập, chuẩn bị, tổ chức, bảo vệ và phân tích dữ liệu.
 • Đóng vai trò là cầu nối các đơn vị Kỹ sư Dữ liệu, Phân tích Dữ liệu, Khoa học Dữ liệu, Giải pháp, Phân khúc, Marketing số, Tài chỉnh, Rủi ro… trong tổ chức & khai thác dữ liệu nội bộ phục vụ kinh doanh.
 • Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để nắm rõ các nhu cầu phân tích dữ liệu phục vụ kinh doanh, từ đó lên kế hoạch thu thập dữ liệu và quản lý hệ thống dữ liệu tương ứng.

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chịu trách nhiệm am hiểu, thiết kế & tổ chức dữ liệu, định nghĩa các yêu cầu đặc tả cho các định dạng và thuộc tính dữ liệu, xây dựng tài liệu mô tả dữ liệu tạo điều kiện phát triển các bộ dữ liệu sạch & chính xác phục vụ cho việc phân tích của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.
 • Tổ chức dữ liệu thô thành kiến trúc dữ liệu thuận lợi cho việc khai thác, định nghĩa các yêu cầu cho định dạng và thuộc tính dữ liệu, thực hiện các bước xử lý dữ liệu sơ khởi, tạo điều kiện sẵn sàng cho đội ngũ Phân tích Kinh doanh và Khoa học Dữ liệu khai phá.
 • Xây dựng tài liệu mô tả dữ liệu ở tất cả bước trong luồng biến đổi & xử lý dữ liệu để đảm bảo tất cả người dùng hiểu và sử dụng dữ liệu đúng cách.
 • Định nghĩa các nguyên tắc & tiêu chuẩn về chất lượng dữ liệu, bao gồm định dạng, hiển thị, cách sử dụng, các tiêu chí & phương pháp đo lường để theo dõi & đánh giá chất lượng dữ liệu, thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ các nhu cầu phân tích & vận hành.
 • Là cầu nối giữa các đơn vị Kỹ sư Phần mềm & Dữ liệu, Phân tích Kinh doanh & Khoa học Dữ liệu. Am hiểu cách thức biến đổi dữ liệu gốc từ các hệ thống nguồn vào kho dữ liệu thu gọn phục vụ phân tích mà các đơn vị có thể sử dụng phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Vận dụng các tiêu chuẩn tiên tiến về phát triển phần mềm trong việc phát triển & vận hành nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích.
 • Làm việc với tất cả các bên liên quan như kỹ sư dữ liệu, chuyên gia phân tích kinh doanh & chuyên gia khoa học dữ liệu để làm rõ & thống nhất yêu cầu đối với dữ liệu.
 • Xây dựng đội ngũ: tuyển dụng nhân sự phù hợp, đào tạo về mặt chuyên môn, giám sát quá trình phát triển của các nhân sự đã tuyển dụng. Xây dựng tinh thần làm việc hợp tác, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu điểm mạnh & điểm yếu, từ đó lên phương án & kế hoạch nâng cao năng lực của từng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, dẫn dắt & giám sát các dự án trong phạm vi công việc được giao.
 • Lựa chọn hệ thống công cụ tiên tiến & hiệu quả căn cứ vào đặc thù dữ liệu, nhiệm vụ phân tích trên cơ sở tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả khai thác dựa trên kỹ năng của nhân sự sẵn có.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân hoặc Thạc sĩ trong các lĩnh vực: Thống kê, Toán, Phân tích định lượng, Khoa học máy tính, Phát triển phần mềm hoặc Công nghệ thông tin.
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với lĩnh vực ngân hàng hoặc có hiểu biết sâu rộng về mô hình kinh doanh & kiến trúc dữ liệu ngân hàng.
 • 4+ năm kinh nghiệm liên quan về:
  • Các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (e.g. Oracle, MySQL, MS SQLServer)
  • Các ngôn ngữ lập trình (vd: Python, Scala, Java, Rust, Kotlin)
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng kiến trúc dữ liệu, luồng ETL & kho dữ liệu.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng máy học trên nền tảng điện toán đám mây (AWS, GCP, Azure).
 • 2+ năm kinh nghiệm liên quan về:
  • Các hệ thống xử lý dữ liệu lớn (vd: Hadoop, HDFS, Presto, Trino, Spark, Flink, Kafka, Pulsar, Arrow, Databricks)
  • Containers và deploy ứng dựng lên container (e.g. Docker, Kubernetes)
  • Các hệ thống quản lý & điều phối data pipeline (e.g. Airflow, Kubeflow, MLFlow)
 • Có kinh nghiệm phát triển hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả của mô hình học máy trên hệ thống production.
 • Có hiểu biết sâu sắc và tuân thủ các nguyên tắc về an ninh thông tin và an toàn dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm quản lý, hướng dẫn đội ngũ kỹ sư dữ liệu & kỹ sư học máy trong việc lên kế hoạch, triển khai và quản lý chất lượng dự án.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
 • Hiểu rõ nguyên lý làm việc Agile và thực hành theo khung Scrum.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.