Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo các yếu tổ ảnh hưởng tới hoạt động và chiến lược của MSB

 • Chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động tìm hiểu và nghiên cứu thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin thị trường, đối thủ từ các đơn vị nội bộ của MSB cũng như các nguồn thông tin bên ngoài
 • Chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động tìm hiểu và nghiên cứu các xu hướng phát triển ngành, các giải pháp ứng dụng (mô hình mới, giải pháp ứng dụng công nghệ mới ...), cũng như các cơ hội, xu hướng đầu tư và M&A tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Tổ chức, quản lý hoạt động báo cáo đánh giá, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động và chiến lược của MSB theo yêu cầu

2. Theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động toàn hàng và các đơn vị để xác định hiện trạng, năng lực nội tại, các vấn đề cần giải quyết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược

 • Theo dõi, phân tích đánh giá và dự báo kết quả hoạt động của toàn hàng và các đơn vị;
 • Tổ chức, quản lý hoạt động khảo sát hiệu quả/năng lực tổ chức; theo dõi, phân tích đánh giá tình hình hoạt động toàn hàng và các đơn vị để xác định hiện trạng, năng lực nội tại và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu chiến lược

3. Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất tham mưu cho các cấp lãnh đạo và các đơn vị về định hướng, mục tiêu và hành động chiến lược cần thiết cho toàn hàng và từng NHCD/Khối/Ban/Công ty con, bao gồm cả các hoạt động đầu tư chiến lược và M&A
4. Quản lý danh mục thông tin của Ngân hàng phục vụ việc cung cấp thông tin cho các nhà Đầu tư, Đối tác chiến lược và hỗ trợ Lãnh đạo tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng của Ngân hàng
5. Quản lý nhân sự được giao phụ trách

 • Quản lý và phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV;
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong nhóm và trong Khối nếu được yêu cầu;
 • Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo;
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại đơn vị;
 • Tham gia cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
 • Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

6. Thực hiện nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối Chiến lược

Job Requirement

1.Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh cấp độ B2
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm liên quan đến chiến lược/kế hoạch/quản trị
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức:

 • Am hiểu hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước, hệ thống văn bản, quy định của pháp luật/ nội bộ liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hoạt động quản trị, tín dụng, kinh doanh
 • Am hiểu về công tác phân tích chiến lược trong hoạt động ngân hàng
 • Am hiểu về hoạt động đầu tư chiến lược và M&A
 • Hiểu biết về phương pháp đánh giá hiệu suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức

​4. Kỹ năng/ Khả năng:

- Năng lực hành vi/thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Gắn bó với tổ chức

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp & truyền thông
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng thích nghi

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng xây dựng chiến lược;
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích kinh tế, thị trường, khách hàng

5. Các yêu cầu khác

 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.