Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập Kế hoạch, tiến độ tìm kiếm/phát triển dự án

 • Xây dựng/Lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển dự án phù hợp với nhiệm vụ, KPIs được giao;
 • Phân bổ kế hoạch công việc nhằm quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch công việc.
 • Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc triển khai kế hoạch công tác của Bộ phận trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được lập.

2. Chịu trách nhiệm triển khai công tác tìm kiếm và phát triển các dự án Bất động sản

 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc PTDA về công tác tìm kiếm, phát triển Dự án và các công tác liên quan nhằm hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của Team;
 • Tổ chức thực hiện việc tìm kiếm các dự án mới và dự án M&A theo địa bàn phụ trách;
 • Hướng dẫn các CB trong Team lập bảng kế hoạch công việc, bảng tiến độ từng Dự án đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt;
 • Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc của các dự án tại các đìa bàn do Team phụ trách, từ đó có những báo cáo, đề xuất hợp lý lên Giám đốc Team để đảm bảo việc tìm kiếm Dự án đạt hiệu quả tốt nhất;
 • Phối hợp với bộ phận liên quan thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu tư  giá trị tài sản, tài chính, pháp lý tham mưu đề xuất các phương án đầu tư hiệu quả nhất.
 • Tham gia các cuộc họp và thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phát triển dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

3. Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án:

 • Chịu trách nhiệm phân tích, tổng hợp các nguồn thông tin kinh tế, thông tin về thị trường bất động sản để tham mưu đề xuất giúp Lãnh đạo Ban nhận diện, đánh giá hiệu quả đầu tư và rủi ro (nếu có) từ đó đưa ra các phương án, giải pháp phát triển dự án và đưa ra các quyết định đầu tư.
 • Xây dựng kế hoạch phương án đầu tư, phương án tài chính dự án; Lập các bản thuyết trình phương án đầu tư và hiệu quả đầu tư.

4. Kiểm soát quy hoạch chi tiết 1/500 (quy hoạch phân khu 1/2000):

 • Kiểm soát nội dung, thông tin hồ sơ quy hoạch do nhà thầu/Ban Thiết kế thực hiện
 • Trực tiếp làm việc với Sở ban ngành địa phương để thống nhất nội dung nhiệm vụ quy hoạch.
 • Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước báo cáo, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ quy hoạch dự án.

5. Kiểm soát thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư Dự án:

 • Thực hiện các công việc liên quan đến việc trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (theo hình thức đấu thầu hoặc đấu giá).
 • Thực hiện các công việc liên quan đến niêm yết danh mục dự án đầu tư (đối với dự án đấu thầu); ra quyết định thu hồi, GPMB (đối với dự án đấu giá).
 • Phối hợp để hoàn thiện hồ sơ tham dự sơ tuyển, đấu thầu (đối với các dự án đấu thầu); đàm phán, thống nhất giá trị đối với các dự án đấu giá.
 • Hoàn thiện ký kết hợp đồng thực hiện dự án với cơ quan Nhà nước (đối với dự án đấu thầu); Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với Dự án đấu giá).

6. Quản trị rủi ro:

 • Phát hiện và nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình tìm kiếm, triển khai dự án tại các địa bàn do Team phụ trách cũng như quá trình làm việc với nhà nước
 • Xử lý các rủi ro phát sinh (nếu có);
 • Báo cáo các vấn đề rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

7. Quản trị nhân sự:

 • Quản lý CBNV thuộc Team, kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm về tình hình và kết quả thực hiện công việc của CBNV thuộc Team;
 • Định hướng, đôn đốc, nhắc nhở để cán bộ cấp dưới hiểu rõ mục tiêu công việc mà Team cần đạt được và thực hiện các công việc đúng tiến độ, đúng quy định.
 • Thường xuyên hướng dẫn và đào tạo trong công việc về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV trong Team.
 • Quản lý, theo dõi việc tham gia các khóa đào tạo của CBNV thuộc phạm vi quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc sư, quy hoạch .... hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh ở trình độ cơ bản, có điểm TOEIC từ 300-450.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu hoặc có kiến thức về pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng tổng hợp/phân tích báo cáo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.