Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quan hệ đối tác:
1.1. Phát triển hợp tác Bancassurance với các đối tác bảo hiểm:

 • Thực hiện đánh giá và đề xuất danh sách các công ty bảo hiểm Phi Nhân thọ tốt nhất để hợp tác
 • Triển khai chiến lược hợp tác với các công ty bảo hiểm Phi Nhân thọ theo định hướng của lãnh đạo
 • Thực hiện đàm phán và hoàn thiện thủ tục ký kết các hợp đồng đại lý, hợp đồng hợp tác, các phụ lục sản phẩm và mô hình hợp tác kinh doanh với các công ty bảo hiểm Phi Nhân thọ
 • Thực hiện đánh giá năng lực và chất lượng dịch vụ của công ty bảo hiểm Phi Nhân thọ định kỳ

1.2. Đối tác nội bộ:

 • Phối hợp với các NHCD/Khối/Ban khác để phát triển các giải pháp nhằm thu hút các khách hàng mới từ các đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ phù hợp với định hướng phát triển của phân khúc khách hàng
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Ban và các NHCD/Ban kinh doanh để triển khai các mô hình bán hàng và các chương trình chăm sóc khách hàng đã được xác định của từng đối tác cụ thể
 • Phối hợp với các NHCD (RB, EB, FI...) để phát triển và quản lý các quan hệ hợp tác với đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ một cách đồng bộ và thống nhất

2. Phát triển sản phẩm:
2.1. Phát triển sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ:

 • Đề xuất/tư vấn và thực hiện phát triển sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ mới và cải tiến/điều chỉnh sản phẩm cũ theo nhu cầu khách hàng/định hướng chung của ngân hàng
 • Quản lý các mô hình giá của sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ theo từng phân khúc
 • Đề xuất kế hoạch kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ theo từng phân khúc
 • Theo dõi, kiểm soát các cơ chế miễn giảm phí, lãi suất, ưu đãi...của các sản phẩm huy động và cho vay liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ
 • Tham gia xây dựng chính sách incentives của sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ cho các phân khúc
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan thúc đẩy doanh số các sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ

2.2. Quản lý danh mục sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ:

 • Quản lý danh mục sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ theo từng phân khúc, phân phối trên từng kênh bán hàng và có tính cạnh tranh so với thị trường
 • Theo dõi hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ trong danh mục

2.3. Quy trình sản phẩm và công cụ bán hàng:

 • Xây dựng quy trình sản phẩm và mô hình bán hàng phù hợp theo từng phân khúc.
 • Phối hợp với đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ xây dựng các công cụ bán hàng, ấn phẩm marketing
 • Phối hợp với đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ để xây dựng và triển khai các hệ thống bán hàng cấp đơn online cho các NHCD
 • Đầu mối tiếp nhận các vấn đề phát sinh và điều phối xử lý giữa nội bộ ngân hàng và đối tác bảo hiểm

3. Đào tạo:

 • Phối hợp với đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ soạn thảo tài liệu đào tạo về sản phẩm BH PNT mới hoặc sản phẩm BH PNT điều chỉnh
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm BH PNT cho đội ngũ bán hàng và các đối tượng liên quan
 • Thực hiện đào tạo theo yêu cầu
 • Thực hiện hỗ trợ các ĐVKD và bộ phận Phát triển kinh doanh trong quá trình triển khai sản phẩm BH PNT trên các kênh bán hàng

4. Quản lý dịch vụ bảo hiểm và trải ngiệm khách hàng:
4.1. Quản lý dịch vụ bảo hiểm:

 • Quản lý quy trình dịch vụ chăm sóc khách hàng bảo hiểm
 • Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về dịch vụ sản phẩm bảo hiểm PNT từ khách hàng và ĐVKD
 • Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng của đối tác bảo hiểm PNT để đảm bảo cung cấp trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng trong quá trình bán và sau bán hàng

4.2. Quản lý trải nghiệm khách hàng:

 • Tham gia xây dựng mô hình kinh doanh cho các phân khúc, đưa ra các yêu cầu/định hướng về: phát triển sản phẩm BH PNT, mô hình bán hàng và dịch vụ trên cơ sở các hiểu biết về khách hàng theo từng phân khúc
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý trải nghiệm khách hàng
 • Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh bảo hiểm Phi Nhân thọ cho các phân khúc khách hàng
 • Quản lý hiệu quả kinh doanh sản phẩm Phi Nhân thọ của từng phân khúc

5. Hỗ trợ phát triển kinh doanh:

 • Hỗ trợ giải đáp cho bộ phận Phát triển kinh doanh các vướng mắc liên quan đến sản phẩm Phi Nhân thọ
 • Hỗ trợ bộ phận Phát triển kinh doanh đàm phán với đối tác bảo hiểm các dịch vụ lớn/khó
 • Hỗ trợ trao đổi, đàm phán với đầu mối trụ sở chính của đối tác bảo hiểm Phi Nhân thọ các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tương tác kinh doanh giữa bộ phận Phát triển kinh doanh/ĐVKD với chi nhánh của đối tác bảo hiểm

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, trong đó có ít nhất 07 năm kinh nghiệm liên quan đến bảo hiểm Phi Nhân thọ/bancassurance

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về tình hình thị trường, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, sản phẩm Bảo hiểm Phi Nhân thọ
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân thọ, sản phẩm ngân hàng, hoạt động Bancassurance, có hiểu biết về pháp luật kính doanh bảo hiểm và ngân hàng

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp & truyền thông, Khả năng đàm phán, Khả năng làm việc theo nhóm, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng xây dựng và phát triển sản phẩm, Khả năng huấn luyện và đào tạo

5. Các yêu cầu khác: 

 • Có tính chủ động cao trong công việc
 • Có khả năng chia sẻ, đào tạo kiến thức chuyên môn
 • Có trách nhiệm tư vấn cải tiến quy trình sản phẩm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

FCCOM - Trưởng bộ phận/ Chuyên viên cao cấp Telesales - FCCOM - 2Y033

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M245

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - MSB IT BU - DXN - 1M244

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - MSB IT BU - DXN - 1M242

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M239

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Giám sát thất thoát Dữ liệu - MSB IT BU - DXN - 1M243

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M241

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1M236

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - MSB IT BU - DXN - 1M238

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.