Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia quản lý và xây dựng các sản phẩm tài chính cấu trúc mới và/hoặc cải tiến các sản phẩm hiện hữu cho NHĐCTC dựa trên nhu cầu thực tế của KH:

 • Nhóm sản phẩm liên quan tới tiền gửi, tín dụng
 • Nhóm sản phẩm đầu tư
 • Nhóm sản phẩm Hedging đặc biệt

2. Hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ mới, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình hoạt động và xử lý giao dịch

3. Quản lý và theo dõi các danh mục sản phẩm cấu trúc được giao

4. Giám sát hiệu quả hoạt động và điều chỉnh/cải tiến sản phẩm, dịch vụ để phù hợp với thực tế triển khai

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyển 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại
 • Ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh (trình độ tối thiểu B1)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet. Thành thạo các công cụ lập trình, xây dựng mô hình định giá các sản phẩm tài chính là một lợi thế

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó ít nhất 04 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tại các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế đặc biệt là kinh nghiệm về các sản phẩm tài chính, sản phẩm cấu trúc.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung:  Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế
 • Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết sâu về thị trường tài chính, đặc biệt là các loại sản phẩm cấu trúc trên thị trường trong và ngoài nước

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả, Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, Khả năng truyền đạt thông tin

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.