Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xem xét Tờ trình và Hồ sơ trình cấp tín dụng từ các Đơn vị kinh doanh và Bộ phận Thẩm định Phân tích Tín dụng
 2. Kiểm tra lại việc chấm điểm các tiêu chí xếp hạng khách hàng và chính sách cho vay đối với khách hàng
 3. Kiểm tra tất cả các nội dung liên quan đến trình phê duyệt khoản vay bảo đảm việc cho vay tuân thủ tất cả các quy trình, quy định, chương trình, chính sách về hoạt động cấp tín dụng của MSB 
 4. Đưa ra quyết định phê duyệt khoản vay hoặc có ý kiến trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định
 5. Đánh giá các khoản tín dụng  theo quy định MSB hạn chế các khoản nợ xấu tại Phòng Quản lý  
 6. Thực hiện tổ chức công việc hợp lý, phê duyệt hiệu quả theo tiêu chuẩn của quy tình tín dụng và định mức được giao
 7. Tổ chức và phối hợp hướng dẫn đơn vị Kinh doanh trong việc thu thập hồ sơ, quản lý tín dụng và  thúc đẩy kinh doanh trong phân khúc chịu trách nhiệm phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định về cấp tín dụng tại MSB

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan 
- Ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương)
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excell, Powerpoint

2. Kinh nghiệm: 
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 04 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
 + Am hiểu tổ chức MSB: 
 + Hiểu biết về MSB và phòng ban trực tiếp liên quan; Nắm được cơ bản hoạt động của lĩnh vực ngân hàng, hoạt động cho vay.

 + Hiểu biết rõ về quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp           
- Kiến thức chuyên môn:
 + Am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay Doanh nghiệp
 + Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp

4. Kĩ năng/năng lực:
- Năng lực chung:
+ Tư duy Logic
+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định
+ Làm việc nhóm
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
- Năng lực chuyên môn:
+ Kỹ năng phân tích và tổng hợp, Khả năng vận dụng, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng.
+ Kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, pháp lý....,  ra quyết định tín dụng

+ Kỹ năng đánh giá rủi ro tín dụng trên các số liệu BCTC DN, Số liệu ngành, Sản phẩm, thị trường

+ Kỹ năng đào tạo kiến thức thẩm định tín dụng DN

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân Thế chấp - QLTD - MSB - 1I299

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I298

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3F213

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F212

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F211

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ - RB - MSB - 3E132

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3E131

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 3E130

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Bac Lieu Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E129

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Nhân viên Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q021

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 24/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.