Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp thuộc phân khúc quản lý 
- Tiếp cận, xây dựng quan hệ với các cá nhân có thẩm quyền ra quyết định tại Doanh nghiệp thuộc phân khúc Khách hàng mục tiêu;
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với các Khách hàng Doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng mục tiêu thông qua các mối quan hệ, kênh thông tin, hội nghị...theo đúng định hướng kinh doanh của Maritime Bank;
- Phối hợp với RM tại các chi nhánh dưới địa bàn các tỉnh để tăng cường quan hệ với Khách hàng;
- Giữ vững và tăng cường các mối quan hệ mật thiết với các Khách hàng Doanh nghiệp thuộc tập khách hàng mục tiêu trên phạm vi vùng miền/toàn quốc theo phân công và quốc tế (nếu có);
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng;2. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng
2.1 Trực tiếp quản lý và khai thác kế hoạch tài khoản và kết quả kinh doanh với Khách hàng:
- Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng;
- Dẫn dắt việc phối hợp các bộ phận phát triển sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng;
- Dẫn dắt thảo luận, đàm phán với Khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
- Thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan về Khách hàng, tình hình kinh doanh của Khách hàng Doanh nghiệp lớn nhằm phục vụ công tác quản lý tài khoản, đề xuất giải pháp, đánh giá, thẩm định và chăm sóc Khách hàng;
- Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng tới Khách hàng.
2.2 Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng:
- Trực tiếp thực hiện trong công tác thẩm định Khách hàng;
- Trực tiếp đề xuất và bảo vệ trước Ban lãnh đạo về việc cấp các Hạn mức tín dụng, sản phẩm dịch vụ và chính sách cho Khách hàng được phân công quản lý.
- Kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân , quản lý sau vay theo quy định của Ngân hàng;
- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các các bộ phận phát triển sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng;
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ;
- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng.
2.3 Chủ động trong công tác phát triển bán chéo với Ngân hàng chuyên doanh khác trong hệ thống.

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác 
- Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC 450 trở lên
- Sử dụng thành thạo ứng dụng excel và các phần mềm để phân tích dự án đầu tư và xây dựng các mô hình quản lý tài chính hiệu quả

2. Kinh nghiệm: 
- Tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN/ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (SOE)

3. Kiến thức: 
- Kiến thức chung: 
+ Hiểu biết về tổ chức
+ Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
+ Kiến thức tổng hợp: kinh tế, chính trị và xã hội tốt
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của MSB; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh và các quy trình Vận hành.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân Thế chấp - QLTD - MSB - 1I299

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I298

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3F213

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F212

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F211

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ - RB - MSB - 3E132

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3E131

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 3E130

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Bac Lieu Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E129

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Nhân viên Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q021

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 24/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.