Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng

- Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng để có thể đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó thu hút Khách hàng về giao dịch và tăng thị phần sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng, ưu tiên vào những khách hàng mục tiêu có tiềm năng phát triển chuỗi giá trị.

- Duy trì & phát triển tập khách hàng hiện hữu cũng như tiềm năng để đạt mục tiêu tài chính được giao.

- Lập kế hoạch và lên phương hướng hành động cụ thể cho danh mục khách hàng mình quản lý để hoàn thành chỉ tiêu được giao"                                                  

2. Triển khai các hoạt động khai thác và quản trị nhu cầu khách hàng:

- Đầu mối tổ chức, phối hợp các bộ phận phát triển sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng;

- Đầu mối thảo luận, đàm phán với Khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;

- Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng  được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi ngân hàng theo từng thời kỳ;

- Chủ động trong công tác phát triển bán chéo với Ngân hàng chuyên doanh khác trong hệ thống;

- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các các bộ phận phát triển sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.                            

3. Tuân thủ các quy định liên quan đến quản trị rủi ro:

- Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân, quản lý sau vay theo quy định của Ngân hàng;

- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý;

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,

- Ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC 450 trở lên

- Tin học văn phòng: Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng                                                                                                      

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 07/05/03 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng, Tài chính          

- Kinh nghiệm làm Sale tín dụng mảng KHDN, KHDN Lớn, KHƯT                                                                                                      

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 + Am hiểu tổ chức MSB:

 + Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;

 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; có kiến thức tốt về bán hàng, makerting và thẩm định Doanh nghiệp; Có hiểu biết sâu rộng về ngành phụ trách;

- Kiến thức chuyên môn:

 + Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Hiểu biết về các quy trình Vận hành;

 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp lớn của Maritime Bank; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.                                                                                                

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;

+ Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng;

+ Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh.

+ Khả năng tư duy logic;

+ Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định.

- Năng lực chuyên môn:

+ Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng;

+ Khả năng kiểm soát chi phí;

+ Khả năng đàm phán.                                                                                                                 

5. Các yêu cầu khác:                                                                                                                                                                      

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I330

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp cấp 1 - QLRR - MSB - 1I327

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 1I325

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/06/2024

Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1I322

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024

Chuyên viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - 1I321

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/06/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

Chuyên gia Thẩm định/ phê duyệt tín dụng Doanh nghiệp lớn miền Nam - QLRR - MSB - 1I319

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 1O185

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

Giám đốc Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3E138

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Ưu tiên/Khách hàng VIP - RB - MSB - 1O187

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.