Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược của Ban KHDNNN:

 • Đề xuất, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Khách hàng thuộc phân khúc trong đó tập trung vào bán hàng và phục vụ Khách hàng;
 • Xây dựng mô hình kinh doanh, chính sách kinh doanh; nhóm Khách hàng mục tiêu; danh mục đầu tư; chính sách nhân sự; chính sách đãi ngộ; đào tạo…;
 • Truyền thông, chỉ đạo triển khai chiến lược, chính sách, chương trình, cơ chế hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng đạt/vượt chỉ tiêu được giao đối với Khách hàng thuộc phân khúc;
 • Cập nhật các thông tin về xu hướng, biến động  của nền kinh tế nói chung và của ngành nói riêng để có biện pháp điều chỉnh phương hướng kinh doanh kịp thời,  phù hợp và đón đầu xu thế.

2. Quản trị công tác bán hàng:

 • Quản lý danh mục Khách hàng;
 • Tổ chức các hoạt động chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng (đặc biệt là khách hàng then chốt) nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh;
 • Phân tích, đánh giá tình hình dư nợ và nguồn vốn huy động, đề xuất điều chỉnh cơ cấu, lãi suất, biểu phí nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh;
 • Phối hợp với đơn vị có chức năng thu hồi nợ, tổ chức việc giám sát, thu hồi nợ gốc, lãi theo quy định; Phối hợp, đề xuất các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng;
 • Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của Phân khúc theo hạn mức đã được duyệt;
 • Định kỳ rà soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh:
  • Theo mức độ sinh lời của từng Khách hàng, đưa ra biện pháp khắc phục khi cần thiết;
  • Theo danh mục Khách hàng của từng cán bộ bán hàng;
 • Phối hợp với các Ngân hàng chuyên doanh để đưa ra các ý kiến thường xuyên trong việc cải tiến để phát triển sản phẩm, dịch vụ và bán chéo sản phẩm cho Khách hàng theo phân khúc phụ trách.

3. Công tác Quản trị nhân sự:

 • Lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự. Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với Ngân sách và năng lực cán bộ bán hàng trực tiếp quản lý;
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các chương trình hành động của đơn vị, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị;
 • Tham gia tuyển dụng và đề xuất xây dựng/điều chỉnh chính sách nhân sự, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài để xây dựng đội ngũ của đơn vị;
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị. 

4. Các nhiệm vụ, công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý 

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về tổ chức
 • Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; có kiến thức tốt về Bán hàng, Makerting và Thẩm định Doanh nghiệp;

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của MSB; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh và các quy trình Vận hành.

4. Năng lực:

- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả,
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng tiếp thị, điều tra dự báo thị trường

- Năng lực lãnh đạo:

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng phát triển con người

- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng
 • Khả năng kiểm soát chi phí

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ (hành chính) - KVH - MSB - 1I170

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3F025

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC PT cái tiến QT nghiệp vụ (BPM HCM) - MSBIT BU - DXK - 1F212

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC/CVC Tuyển dụng - TTL - 1S077

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2022

CV tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I155

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3E008

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/07/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E007

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 3E006

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 20/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kế toán TNG Asset - TNG - 2C018

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc trung tâm Khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB - 2H073

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.