Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả vai trò:

 • Xác định tầm nhìn của sản phẩm.
 • Đóng vai trò quản lý và giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến sản phẩm, là người chịu trách nhiệm cho tất cả các kế hoạch của sản phẩm.
 • Xác định các yêu cầu cần ưu tiên để phát triển sản phẩm và có quyền hạn thay đổi thứ tự trong các backlog

Trách nhiệm:

 • Hợp tác chặt chẽ với Product Director, Business Owner và các Bên liên quan khác của ĐVKD để hiểu và đảm bảo sự thống nhất về chiến lược, mục tiêu và mục đích kinh doanh với hành trình khách hàng
 • Xác định định hướng chung của sản phẩm; xác định và ưu tiên các tính năng quan trọng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Thiết lập thứ tự ưu tiên cho backlog trong phạm vi phát triển sản phẩm
 • Chấp nhận/từ chối các user story được triển khai bởi nhóm sản phẩm
 • Chủ trì và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ceremony của Scrum
 • Cân nhắc sự cân bằng giữa phạm vi, ngân sách và các cột mốc thời gian
 • Thường xuyên tương tác với đội ngũ sản phẩm để đưa ra phản hồi về công việc đang thực hiện, làm rõ các yêu cầu và trả lời các câu hỏi, nếu có
 • Hỗ trợ đội Scrum xác định và loại bỏ các trở ngại cản trở việc triển khai đúng hạn
 • Ưu tiên làm việc dựa trên một backlog user story được xây dựng tốt; phát triển và giám sát việc lập ngân sách và tìm nguồn lực

Job Requirement

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Trên 01 năm kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm ngân hàng số; 05 năm kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm của ngân hàng
 • Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ về ngân hàng, kinh doanh hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kinh doanh để thực hiện chuyển đổi và có khả năng quản lý hiệu quả các nhu cầu xung đột của các bên liên quan
 • Có kinh nghiệm làm việc với phương pháp Agile và các hoạt động ceremony của scrum
 • Trên 02 năm ở vị trí quản lý

Năng lực kĩ thuật: 

 • Nắm chắc kiến thức chuyên môn về sản phẩm đang phụ trách
 • Có kỹ năng phân tích và quản trị dự án
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nhạy bén về kinh doanh và các chỉ số tài chính & có tư duy chiến lược
 • Có khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu không hoàn hảo
 • Hiểu biết về thị trường sản phẩm đang phụ trách
 • Có khả năng quản lý, điều phối công việc trong đội nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.