Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Nghiên cứu phân tích thị trường, tiếp nhận đánh giá yêu cầu từ phía các bộ phận kinh doanh, từ đó đưa ra chiến lực phát triển sản phẩm đối với nền tảng Martech
 2. Chịu trách nhiệm quản lý, lộ trình phát triển sản phẩm
 3. Thực hiện kiểm thử sản phẩm và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ
 4. Thấu hiểu khách hàng, người dùng và sản phẩm, góp phần tạo trải nghiệm tốt và luôn cải tiến
 5. Giám sát, đánh giá các hoạt động của squad, để cùng thực hiện mục tiêu
 6. Xây dựng đội nhóm gắn kết, thúc đẩy đội ngũ nhân sự trong nhóm 

Job Requirement

1, Kinh nghiệm 

- Làm việc trong vai trò Product Owner hoặc vị trí tương đương trên 2 năm

- Từng quản lý team 8-10 người

- Có kinh nghiệm triển khai hoạt động digital marketing đa kênh

- Có kinh nghiệm triển khai xây dựng, tích hợp hoặc sử dụng các nền tảng như CMP, CMS, CDP...

- Có hiểu biết về các công cụ về phân tích web/ app (như: Google Analytics, Google Tag Manager, Appsflyer, Adjust), các digital channel

- Hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực Martech và Customer Data Platform

- Hiểu biết về các sản phẩm ngân hàng, chiến lược kinh doanh

2, Năng lực/ Khả năng 

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc

- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

- Sự hiểu biết về quy trình Agile và Scrum là một lợi thế.

- Tư duy liên tục thử nghiệm những giải pháp mới và cải tiến

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.