Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 1. Chủ quản toàn trình chuỗi giá trị của sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến giai đoạn ra mắt và quản lý vòng đời sản phẩm
 2. Giám sát, đánh giá và đưa ra ý kiến góp ý về các hoạt động của squad
 3. Thực hiện kiểm thử sản phẩm và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ
 4. Thấu hiểu sở thích và hành vi khách hàng/người dùng góp phần định hình trải nghiệm sản phẩm thông qua việc thực hiện A/B testing nhằm liên tục tạo vòng lặp cải tiến sản phẩm tiềm năng
 5. Tổng hợp phân tích những góc nhìn khác nhau nhằm ra quyết định nhanh
 6. Xác định cơ hội và tiềm năng tương lai cho sản phẩm, cùng với đó thúc đẩy đội ngũ, người dùng và các đơn vị kinh doanh liên quan
 7. Đóng vai trò như một Squad Leader và xây dựng đội nhóm gắn kết, bằng việc cung cấp những buổi huấn luyện, đưa ra góp ý và truyền cảm hứng cho các thành viên trong team

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan khác
 • Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt, TOEIC 400-780 hoặc tương đương 
 • Thành thạo tin học văn phòng 

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 03 năm năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai vận hành mô hình/hệ thống rủi ro tín dụng/ kiểm định mô hình rủi ro tín dụng / phân tích rủi ro, phân tích và thống kê số liệu, hoặc Tài chính/ Ngân hàng
 • Có kinh nghiệm về dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Có tư duy logic về thiết kế hệ thống
 • Hiểu các vấn đề mà việc triển khai  xây dựng hệ thống đo lường rủi ro tín dụng cần đối mặt và có kinh nghiệm xử lý để đưa ra được giải pháp tốt, có tính quy mô và linh hoạt
 • Hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến xây dựng, triển khai và rà soát các mô hình đo lường rủi ro​
 • Có chuyên môn trong phát triển sản phẩm phần mềm và kinh nghiệm dẫn dắt, truyền cảm hứng cho đội phát triển – trong một môi trường “product-led”
 • Có trải nghiệm với việc thực hiện nghiên cứu người dùng, A/B testing, prototyping và phân tích kết quả

3, Chuyên môn công nghệ 

 • Có chuyên môn sâu về lĩnh vực phát triển và xây dựng hệ thống đo lường rủi ro tín dụng
 • Có kinh nghiệm tận dụng sức mạnh của công nghệ để thiết kế những sản phẩm sáng tạo, chất lượng, giúp tăng tiềm năng kinh doanh, kiểm soát rủi ro và phục vụ các mục tiêu khác
 • Hiểu biết về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của sản phẩm và những công nghệ liên quan
 • Có hiểu biết về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...), ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng SQL,VBA, Python, R, SAS,...);

4, Khả năng/Kỹ năng 

 • Có động lực cá nhân mạnh mẽ, tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
 • Có trực giác sản phẩm và khả năng đồng cảm với người dùng
 • Có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt và tạo động lực cho các nhóm liên chức năng
 • Liên tục thử nghiệm những giải pháp mới (ngoài những tiêu chuẩn cố hữu)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.