Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xác định các tiêu chí Phân khúc Khách hàng và thiết kế, triển khai các đề xuất giá trị dành cho PKKH và xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc khách hàng
- Xây dựng các tiêu chí để đánh giá và xác định phân khúc khách hàng
- Xây dựng chân dung khách hàng , phối hợp với Marketing tìm hiểu hành vi nhu cầu khách hàng và thiết kế Chân dung khách hàng & Đề xuất giá trị cho PKKH
- Quản lý, phối hợp với các bộ phận giải pháp trong việc xây dựng, triển khai, cải tiến gói giải pháp trọn vẹn cho PKKH thông qua việc định hướng và quyết định đặc tính của từng sản phẩm trong gói, kênh bán, mô hình bán hàng và dịch vụ phù hợp, tiêu chuẩn của lực lượng bán, chính sách khuyến khích và chăm sóc khách hàng để phục vụ hiệu quả cho phân khúc khách hàng
- Tham gia xây dựng mô hình đánh giá, xếp hạng, mô hình tính giá và quản lý rủi ro cho phân khúc khách hàng tại Ngân hàng
- Xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc khách hàng nằm trong mô hình kinh doanh tổng thể của Ngân hàng Bán lẻ 

2. Tham gia xây dựng mô hình dịch vụ đối với phân khúc khách hàng và quản lý trải nghiệm khách hàng
- Tham gia xây dựng mô hình phục vụ và hệ thống quản lý trải nghiệm khách hàng (có bao gồm PKKH ) và đảm bảo mức độ hài lòng về trải nghiệm của khách hàng với Ngân hàng
- Đưa ra yêu cầu về chính sách hội viên và các quy định quy trình liên quan đến định danh, phân hạng, chương trình tri ân,... khách hàng
3. Quản trị danh mục khách hàng phân khúc khách hàng
- Thực hiện các hoạt động phân tích để tìm hiểu và nắm rõ hiệu quả hoạt động của danh mục khách hàng, bao gồm: doanh thu lợi nhuận, mức độ hài lòng của khách hàng, kết quả bán trên danh mục, sản phẩm dịch vụ, kênh bán mang lại hiệu quả cao,...
- Phát hiện và đề xuất các cơ hội bán thêm bán chéo trên danh mục khách hàng hiện hữu, và các cơ hội thu hút, khái thác khách hàng mới
- Theo dõi kết quả kinh doanh trên phân khúc khách hàng được giao phụ trách

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Giám đốc phân khúc KH và/ hoặc Giám đốc Trung tâm Phân khúc Khách hàng
 

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Trình độ tiếng Anh (TOEIC tối thiểu 650 hoặc các chứng chỉ tương đương)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 
2, Kinh nghiệm 

- Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Có kinh nghiệm quản trị danh mục, hợp tác đối tác và thiết kế giải pháp là một
lợi thế.
-   Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm

3, Kiến thức 

- Kiến thức chung:

 • Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường
   
 • Am hiểu về kinh tế Việt Nam; các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam
   
 • Am hiểu về hệ thống ngân hàng và hệ thống của MSB

- Kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức chuyên môn về phân khúc khách hàng và hiểu rõ hành vi, nhu cầu KHCN/ khách hàng chủ doanh nghiệp
   
 • Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHCN/ khách hàng chủ doanh nghiệp
  Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHCN
   

4, Kỹ năng/ Năng lực

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
- Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy chiến lược, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích hành vi nhu cầu khách hàng, Khả năng phân tích quản trị danh mục, Khả năng thiết kế giải pháp, Khả năng xây dựng chương trình
và quản lý triển khai hiệu quả
5, Yêu cầu khác 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.