Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh trên địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

3. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

4. Phối hợp các bộ phận chức năng trong Phòng PTSP BH PNT và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý, với vai trò cụ thể:

 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo.
 • Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý của các đối tác bảo hiểm hoạt động bán hàng trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

6. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý:

 • Đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình thi đua trên các chương trình thi đua kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý ;
 • Xây dựng các hoạt động liên quan bán BH PNT trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động bán hàng trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến BH PNT; 
 • Trực tiếp cùng nhân viên bán tiếp cận khách hàng (khó / lớn) trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động tạo động lực: vinh danh,...trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Theo dõi / đánh giá lực lượng của đối tác phụ trách hỗ trợ ĐVKD thuộc hệ thống Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

7. Tư vấn, đề xuất về sản phẩm BH PNT phù hợp với nhu cầu và đặc điểm KH của Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: tốt nghiệp Đại Học trở lên
 • Ngoại ngữ: giao tiếp tốt
 • Tin học: thành thạo vi tính văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, có kinh nghiệm triển khai bancassurance vị trí tương đương
 • Kinh nghiệm quản lý: không yêu cầu, có là 1 lợi thế

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về sản phẩm, thị trường BH PNT

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: trách nhiệm và liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: có tầm nhìn chiến lược, có khả năng đánh giá và quyết định
 • Năng lực chuyên môn: có khả năng xây dựng chiến lược truyền thông, nghiên cứu và phát triển thị trường. sáng tạo.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

5. Các yêu cầu khác:

 • Có mối quan hệ sâu rộng đối với các đối tác Bảo hiểm, Ngân hàng trên thị trường.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer - MSB - DXD - 1Y442

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y441

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F072

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 11/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Angular) - MSB IT BU - DXD - 1Y437

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2022

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F068

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F067

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Tien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

CVC/GĐ Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I203

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh tín chấp) - QLRR - MSB - 1I204

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.