Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu công tác triển khai đào tạo định kỳ dựa trên kế hoạch chung của Trung tâm Đào tạo.

2. Quản lý các hoạt động đào tạo với mục đích theo dõi, đánh giá,đo lường hiệu quả đào tạo và mức độ hài lòng của các đơn vị khách hàng.

 • Tổ chức, giám sát triển khai các chương trình đào tạo theo đúng quy chế, quy định về tổ chức hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo và tối ưu hóa nguồn lực tổ chức.
 • Phối hợp với chức năng Tư vấn đào tạo thực hiện kiểm soát hình thức tài liệu đào tạo do giảng viên cung cấp theo quy định của TNtalent và khách hàng.

3. Quản lý chi phí các khóa học và thúc đẩy việc nghiệm thu các khóa học đã tổ chức cùng các hoạt động đào tạo khác

4. Xây dựng/tham gia xây dựng, triển khai văn bản định chế có liên quan:

 • Tham gia xây dựng, chỉnh sửa các Quy chế, Quy trình đào tạo, các Quy định có liên quan… phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh của TNTalent và các đơn vị khách hàng;
 • Phổ biến, hướng dẫn và giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các quy định, cam kết trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
 • Kiến nghị, đề xuất cải tiến quy trình, quy chế, chính sách liên quan.

5. Quản trị nhân sự:

 • Lập kế hoạch, phân công công việc và tổ chức triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, công tác đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật và phát triển nguồn nhân lực của bộ phận.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa hiệu suất cao và đoàn kết tại đơn vị.

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và các ngành có liên quan…
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 7 năm trở lên trong lĩnh vực Đào tạo và phát triển trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý (ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong các tập đoàn đa ngành)
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Am hiểu, có kiến thức chuyên sâu và cập nhật về thông tin, xu hướng trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển. Nắm vững các Quy chế, quy trình, quy định trong lĩnh vực đào tạo và Phát triển của tổ chức; Nắm vững các công cụ đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo
 • Có năng lực chung về Giao tiếp & Truyền thông; Quản trị các mối quan hệ; Giải quyết vấn đề và Ra quyết định
 • Có năng lực quản lý về Hoạch định và tổ chức; Lãnh đạo và tạo động lực
 • Có năng lực chuyên môn về Đào tạo và Huấn luyện; Định hướng phát triển đào tạo và Triển khai đào tạo.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng ban vận hành khách sạn - TNH - 3C083

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - Ban Quản lý khách sạn cao cấp - TNG Realty - 2U101

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/06/2022

Trưởng Ban Quản lý danh mục đầu tư TNG Asset - TNG - 2C017

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - MSB DF - DXN - 1M234

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Công nghệ thông tin - TNH - 2R074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quản trị tham số - KVH - MSB - 1I161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNG - TNG Realty - 2U103

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.