Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Phát triển kinh doanh (hoàn thành sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh):
- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của TT TDBL được giao phụ trách, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận và doanh số sản phẩm (SL, USL, MCC)
- Quản lý việc lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của TT TDBL được giao phụ trách nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao
- Tổ chức việc nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tạo dựng mối quan hệ với chính quyền/tổ chức,... qua đó thu thập thông tin liên quan phục vụ việc xác định đối tượng khách hàng tiềm năng
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động hướng đến từng đối tượng khách hàng nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng để bán các sản phẩm trọng tâm và các sản phẩm khác của NHBL theo từng thời kỳ
- Tổ chức triển khai, truyền thông các chương trình/kế hoạch kinh doanh/định hướng kinh doanh từ HO đến các CBBH trong Trung tâm TDBL
2,Quản lý chất lượng dịch vụ:
- Cập nhật, truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuân thủ các chính sách, quy chế, quy định về CLDV của NHBL và MSB đến CBNV tại TT TDBL được giao phụ trách
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo/trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng tại TT TDBL được giao phụ trách
- Đầu mối tương tác với các Bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về CLDV tại TT TDBL được giao phụ trách
3, Quản lý tuân thủ và̀ kiểm soát rủi ro:
- Quản lý tuân thủ của TT TDBL được giao phụ trách, bao gồm: tuân thủ SLAs, sử dụng và cập nhật công cụ bán hàng, quy định về lãi suất/tỷ giá/phí/hạn mức,...
- Quản lý việc khắc phục khuyến nghị của KTNB đối với các lỗi ghi nhận cho TT TDBL được giao phụ trách
- Quản lý tỷ lệ nợ xấu và việc triển khai kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của TT TDBL được giao phụ trách
- Quản lý việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các văn bản khác của MSB đặc biệt là các văn bản liên quan đến tín dụng
4, Công tác quản lý nhân sự:
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại TT TDBL được giao phụ trách
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
- Phối hợp tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại TT TDBL được giao phụ trách
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai các văn bản định chế liên quan
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại NHBL
5, Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của Cấp có thẩm quyền

 

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và các ngành liên quan khác

- Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt ( TOEIC 0-600 hoặc tương đương)

- Thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh tại các tổ chức tín dụng
- Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh tại các tổ chức tín dụng

3, Kiến thức 

- Kiến thức chung 

 • Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB
 • Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng bán lẻ, đặc biệt trong công tác cấp tín
  dụng cho khách hàng

- Kiến thức chuyên môn 

 • Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng bán lẻ cung cấp

4, Kỹ năng/ Năng lực 

 • -Quản trị danh mục khách hàng
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị rủi ro bán lẻ
 • Quản trị chất lượng dịch vụ

5, Các yêu cầu khác Ưu tiên có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển Khách hàng mới

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân Thế chấp - QLTD - MSB - 1I299

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I298

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3F213

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F212

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F211

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ - RB - MSB - 3E132

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3E131

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 3E130

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Bac Lieu Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E129

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Nhân viên Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q021

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 24/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.