Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1, Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân  nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:
- Lập kế hoạch, quản lý và triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao;
- Phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ;
- Quản lý quan hệ khách hàng và tổ chức chăm sóc khách hàng theo quy định. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tăng thị phần khách hàng hiện hữu;
- Quản lý rủi ro và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý.

2, Quản lý, tổ chức thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại Trung tâm đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và quy định của pháp luật
- Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán với khách hàng tại Trung tâm Khách hàng cá nhân ;
- Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan;
- Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của nhân sự Dịch vụ khách hàng trực thuộc;
- Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của giao dịch tại quầy theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết 

3, Quản lý nguồn lực tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc Trung tâm Khách hàng cá nhân;
- Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
- Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo;
- Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân;
- Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế nhiệm như yêu cầu.

4, Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp Đại họctrở lên với chuyên ngành: Tài chính -  Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc các ngành liên quan 
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1 hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)
- Thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm 

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, Tín dụng các sản phẩm bán lẻ;
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí trưởng nhóm kinh doanh/quản lý tại các tổ chức tín dụng;
- Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch tại các tổ chức tín dụng.

3, Kiến thức 

- Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; 
- Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

4, Khả năng/ Năng lực 

- Năng lực chung:
+ Khả năng đàm phán
+ Khả năng xây dựng các mối quan hệ 
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng phát triển con người
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng chăm sóc khách hàng
+ Khả năng quản lý chất lượng dịch vụ
+ Khả năng quản trị danh mục khách hàng
+ Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

5, Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Ưu tiên/Khách hàng VIP - RB - MSB - 1O194

Location: Quang Ninh, Hai Duong Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

[RV1] Junior/Senior Quan hệ khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 1O193

Location: Quang Ninh, Hai Duong Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.