Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận yêu cầu xác minh thực địa của phòng Phê duyệt tín dụng hoặc thực hiện xác minh thực địa theo nguyên tắc của từng chương trình/giải pháp tín dụng; thực hiện xử lý công việc đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của MSB.

2. Đánh giá hồ sơ tín dụng và lập báo cáo xác minh thực địa hỗ trợ phòng Phê duyệt tín dụng ra quyết định tín dụng cho Khách hàng

3. Cập nhật các sản phẩm, quy trình, quy định, chính sách tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và kiểm soát rủi ro tín dụng. Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách tín dụng

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (phê duyệt tín dụng, định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong việc xác minh thông tin để đưa ra quyết định tín dụng phù hợp
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Theo dõi, báo cáo tình trạng hồ sơ, quá trình xử lý các hồ sơ được giao xử lý

6. Thực hiện truyền thông, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm đối với các bộ phận, chuyên viên xác minh thực địa có liên quan để hiểu và thực hiện đúng công tác xác minh thực địa theo quy định của MSB

7. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 05 năm trong lĩnh vực: Thẩm định tín dụng, xác minh thực địa                                                                  
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 01 năm ở các vị trí quản lý tại Tổ chức Tín dụng (gồm kinh nghiệm quản lý nhóm)

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu tổ chức MSB; Am hiểu lĩnh vực ngân hàng, hoạt động cho vay; vai trò, nhiệm vụ của XMTĐ trong quy trình cấp tín dụng bán lẻ.
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu nghiệp vụ thẩm định, phê duyệt, XMTĐ đối với tín dụng bán lẻ.

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt các sản phẩm phối hợp XMTĐ trong/sau phê duyệt.
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị: Am hiểu chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động XMTĐ.   

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Tư duy Logic
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Phát triển con người

- Năng lực chuyên môn: 

 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp, Khả năng vận dụng, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng.
 • Kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, nhân thân, pháp lý....,  đánh giá tính hợp lý giữa thực tế qua xác minh thực địa và thông tin trên bề mặt hồ sơ đối với những hồ sơ phức tạp, khoản vay lớn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Kỹ sư hồ sơ thanh quyết toán (Làm việc tại các tỉnh; dự án dân dụng, khách sạn, xử lý nước thải) - Tổng thầu TNCons - 1N215

Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 17/07/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.