Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận khách hàng bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đánh giá phân loại khách hàng, phân công cán bộ quản lý
2. Tổ chức phân tích, rà soát, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản... để xây dựng phương án, đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm mục đích xử lý, thu hồi đối với các khoản nợ được giao, đảm bảo quyền lợi của MSB
3. Tổ chức đánh giá công tác xử lý nợ và kiến nghị, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB
4. Quản lý và giám sát quá trình xử lý nợ đối các khách hàng nợ rủi ro/nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
5. Đưa ra các ý kiến tư vấn chuyên ngành để hỗ trợ các đơn vị khác của MSB theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
6. Hướng dẫn và phổ biến kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ, xử lý nợ tới các đơn vị liên
quan trong hệ thống
7. Quản lý và phát triển nhân viên:
- Tuyển dụng, đánh giá, sàng lọc nhân sự trong đơn vị đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn theo chức danh
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV trong đơn vị
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, M-Talent
- Đôn đốc, kiểm tra đảm bảo CBNV tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo bắt buộc của MSB
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định, quy trình và kỷ luật lao động làm thiệt hại cho MSB
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương (IELTS, TOEFL, TOIEC)
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định/phê duyệt, thu hồi nợ
- Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan
3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tổ chức MSB: Am hiểu về quy chế tổ chức, quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
+ Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ; Am hiểu về tài chính, kế toán, phân tích báo cáo tài chính, phân tích dự án đầu tư, xử lý nợ
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: thu hồi nợ, tái cấu trúc, xử lý TSBĐ
+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối với các Doanh nghiệp và Định chế tài chính

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E044

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 02/03/2023

CV Tác Nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I218

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/03/2023

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E042

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - RB - MSB - 3E041

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/02/2023

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - RB - MSB - 3E040

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 02/02/2023

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3E039

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/02/2023

Chuyên viên bán hàng qua điện thoại - Telesale - RB - MSB - 3E038

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/02/2023

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 3E037

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/02/2023

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 3E036

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 01/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.