Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Phát triển các tính năng mới và sửa lỗi cho sản phẩm phẩn mềm Archibus
- Tích hợp Archibus với bên thứ ba và các phần mềm khác, ví dụ như phần mềm CRM, Car
Parking, Accountant ... vv
- CI/CD để triển khai archibus và mô-đun khác khi được tích hợp
 

Job Requirement

- Java, UNIX Shell Scripting
- Client Side Languages: HTML, JAVASCRIPT, jQuery, AJAX
- Công nghệ Java: JDBC, J2EE, Servlets, EJB, JavaScript, HTML, JSP, SOAP Web services,
Spring Web Services, Java WS sử dụng thư viện CXF (Java API cho Dịch vụ web XML
(JAX-WS)
- Java Frame Works: Spring MVC, Spring Integration, Spring Batch
- Web Servers: Apache, Tomcat
- API để tạo và sử dụng các dịch vụ web SOAP (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản)
- Thành thạo các kĩ năng:
+ JSP, Java Business Logic Rules và Workflows, CSS, XML, HTML+ Eclipse, Dashboard, Advanced SQL code trong Oracle and SQL Server, Triggers, Stored
+ Procedures, Databases Oracle, SQL Server ….
+ Công cụ triển khai: ANT, Maven, M2e plugin with ECLIPSE, Quickbuild, Jenkins, ACT
Manager, Dreamweaver, FrontPage, ClearCase, InstallShield
+ Công cụ liên quan đến CSDL: TOAD, SQL Developer, SQL Navigator, Query Analyzer,
Oracle database.

Quyền lợi:
- Mức thưởng: tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)
- Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật 
- Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH TNG Care
- Chế độ tăng lương: 1 lần/ năm (theo quy định cụ thể)
- Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm
- Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

Thời gian làm việc:Thứ 2-6 với thời gian làm việc linh hoạt (từ 8:00/8:30/9:00 AM đến 06:00/06:30/7:00 PM), thời gian nghỉ trưa: 12:00 PM - 1:00 PM

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Manual/Automation Tester - MSB IT BU - DXK - 3I061

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/10/2023

Nhân viên Giám sát hệ thống công nghệ thông tin NOC 24/7 - TEC - 3H048

Location: Ha Noi Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

CVCC/Chuyên gia phân tích kinh doanh (Power BI) - MSB - DXA - 1Y507

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Giám đốc quản lý công nghệ dự án (Tech lead STP) - MSB DF - DXD - 1Y501

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/10/2023

Chuyên viên cao cấp Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1M402

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/10/2023

Service Delivery Management - TNEX - 3H041

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 28/09/2023

Head of Project Management Office - TEC - 3H037

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Tech Lead - TNEX - 3H035

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Scrum Master - TNEX - 3H034

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Data Engineer - TEC - 3H043

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 29/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.