Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1, Thực hiện công tác hạch toán, quản lý dữ liệu kế toán

- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, phải thu;

- Luân chuyển chứng từ kế toán theo đúng quy định, quy trình;

- Lưu trữ chứng từ, số liệu kế toán.

2, Lập báo cáo

- Định kỳ hàng tháng, quý lập tờ khai thuế gửi các cơ quan ban ngành;

- Lập báo cáo quản trị dòng tiền, doanh thu, chi phí;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thanh quyết toán dự án

3, Đối ngoại

- Làm việc với cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác thanh kiểm tra về thuế, tài chính, kế toán như thanh tra, kiểm toán nhà nước, bộ xây dựng,...;

- Thường xuyên đối chiếu công nợ thuế với cơ quan thuế, tránh nợ thuế

4, Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về nghiệp vụ tài chính kế toán

- Nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để đề xuất, xây dựng các văn bản chính sách, quy trình nghiệp vụ tài chính kế toán tại ROX Living và các công ty thành viên

Job Requirement

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính, Thuế hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 350 trở lên

- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm kế toán (SAP, ERP, Fast, Bravo...), phần mềm HTKK

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 3 năm trong công tác kế toán tài chính

- Ưu tiên:Kinh nghiệm kế toán tại các tổ chức doanh nghiệp Bất động sản

3. Kiến thức:

Hiểu biết về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, định hướng phát triển của Công ty

- Hiểu biết sâu các quy trình, chính sách, nghiệp vụ của kế toán bất động sản

-  Nắm vững về quy trình, chính sách kinh doanh,quản lý sản phẩm bất động sản

- Nắm vững quy định Pháp luật về hạch toán kế toán, báo cáo thống kê

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Hợp tác thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích và tiền thẩm định Khách hàng Định chế tài chính - FI - MSB - 1P459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/08/2024

Chuyên viên cao cấp Bán tài sản bảo đảm - QLTD - MSB - 1P458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/08/2024

Trưởng nhóm Kế toán Thuế và Hậu kiểm - QLTC - MSB - 1F295

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp pháp lý dự án - ROX HO - 3H132

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn - Ban Nguồn vốn - ROX Living - 3M030

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Hành chính kế toán - Tòa nhà Rox Tower Nguyễn Chí Thanh - TNPM - ROX Key - 1N319

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/07/2024

Chuyên viên chính Định giá (khu vực Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B383

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị bảng cân đối - QLTC - MSB - 1F293

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.