Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

- Kiểm soát hồ sơ chứng từ chi tiêu và duyệt trên phân hệ ERP

- Thực hiện ký duyệt thanh toán các khoản chi theo phân công

- Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ

- Kiểm soát sao kê phải thu, phải trả, đôn đốc các khoản tạm ứng

- Hạch toán chuyển lãi vốn hệ thống, dự phòng, phân loại nợ toàn hàng

2. Kiểm soát nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn

- Kiểm soát hồ sơ và phê duyệt trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Kiểm soát công tác kế toán thuế

- Kiểm soát việc lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT( Gíá trị gia tăng), TNDN( Thu nhập doanh nghiệp), TNCN(Thu nhập cá nhân), Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân toàn hàng

- Kiểm soát việc nộp tờ khai các loại thuế

- Kiểm soát việc đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế

- Kiểm soát việc làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập

- Kiểm soát việc lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn

- Giải đáp các vướng mắc liên quan tới các loại thuế

4. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

- Tham gia công tác quyết toán năm

- Kiểm soát số liệu tổng hợp các phân hệ theo phân công

5. Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng, kế toán chi tiêu

3. Kiến thức

- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

- Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế

- Am hiểu các chuẩn mực kế toán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí cơ điện - TNG - 1N288

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc kiểm toán tín dụng cấp 2 - KTNB - MSB - 1Y522

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.