Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện kiểm toán nội bộ
- Dựa trên chương trình kiểm toán chi tiết, thực hiện kiểm toán theo phân công của Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ trong mỗi cuộc kiểm toán. 
- Trong quá trình kiểm toán, trao đổi với các bộ phận liên quan, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến của mình.
- Chủ động trao đổi các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ với Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ để được hỗ trợ kịp thời.
-Hướng dẫn cho các thành viên ít kinh nghiệm hơn.
- Hỗ trợ các thành viên khác hoàn thành công việc được Trưởng đoàn/Trưởng nhóm nghiệp vụ phân công

2. Tham gia xây dựng quy trình quy định kiểm toán nội bộ
Hỗ trợ triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán theo phân công của cấp cao hơn

3. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Kiểm soát, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc QLKT Dịch vụ

Job Requirement

1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kê toán, kiểm toán
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh cơ bản

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

3. Kiến thức

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.
- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
- Hiểu biết về các khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách

4. Kỹ năng/Khả năng

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.
- Khả năng thuyết trình tốt.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, xây dựng các mối quan hệ nhanh chóng, bền vững, hiệu quả.
- Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.
- Khả năng triển khai xuất sắc.

5. Các yêu cầu khác

- Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.
-Trung thực, liêm chính trong các hoạt động.
-Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

HCM - Khối KHDN SME - Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 3G005

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

Hội sở HCM - Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Giải pháp Chuỗi cung ứng - EB - MSB - 3G004

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

HCM - Khối KHDN SME - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 3G002

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

Hội sở HCM - Khối KHDNL - Chuyên gia Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài - EB - MSB - 3G001

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/09/2022

Chuyên viên miền - FCCOM - 3F035

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển đối tác - MSB DF - DXN - 1Y401

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F045

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 07/09/2022

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F040

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Tra Vinh Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F038

Location: Ho Chi Minh, An Giang, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.