Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ chi tiêu, các khoản mua nợ, xử lý nợ và hạch toán trên phân hệ ERP
 • Quản lý tài sản, công cụ về mặt số liệu
 • Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ
 • Theo dõi đôn đốc các khoản phải thu, phải trả, làm báo cáo Phải thu - Phải trả
 • Theo dõi đôn đốc các khoản dự chi
 • Kiểm tra hồ sơ và hạch toán thủ công trên BDS011
 • Tham gia tư vấn/giải đáp thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn

 • Kiểm tra hồ sơ và hạch toán trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế

 • Thực hiện lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân
 • Thực hiện nộp tờ khai các loại thuế tại Hội sở chính
 • Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ
 • Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập
 • Lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế

4. Thẩm định hồ sơ dự toán và hợp đồng

 • Hồ sơ dự toán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản thuộc công tác Phát triển mạng lưới trong hệ thống MSB
 • Hợp đồng mua bán các dự án đầu tư, mua sắm tài sản là tài sản thông thường (công cụ lao động, vật liệu,…) trong hệ thống MSB
 • Hợp đồng dịch vụ thuê ngoài của MSB

5. Kiểm tra hồ sơ và hạch toán quyết toán các dự án:

 • Đầu tư, mua sắm tài sản thuộc công tác phát triển mạng lưới trong hệ thống MSB
 • Đầu tư, mua sắm tài sản thông thường trong hệ thống MSB
 • Đầu tư, mua sắm tài sản là công nghệ trong hệ thống MSB

6. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

7. Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng

3. Kiến thức

 • Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán
 • Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.