Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Thực hiện các công việc trực, vận hành và giám sát HTXLNT bảo đảm các hệ thống kỹ thuật vận hành đúng quy trình công nghệ.

2. Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các hệ thống kỹ thuật theo phân công nhiệm vụ quản lý

 • Kiểm tra và ghi chép checklist các hệ thống tủ điện,tủ điện điều khiển thiết bị
 • Kiểm tra và ghi chép checklist các hệ thống bơm trung chuyển
 • Kiểm tra và ghi chép checklist hệ thống máy nén khí ,máy ép bùn, bơm định lượng
 • Kiểm tra và ghi chép checklist hệ thống hỗ trợ khác (máy phát ,trạm biến áp,pccc...)
 • Kiểm soát và theo dõi khối lượng nước thải trong ca trực
 • Theo dõi và ghi chép đầy đủ tình trạng bảo trì các hệ thống kỹ thuật

3.Triển khai các kế hoạch công việc được phân công trong ca trực theo yêu cầu của Tổ trưởng nhà máy XLNT.Đảm bảo tiến độ chất lượng của công việc được giao

4.Báo cáo kịp thời các vấn đề pháp sinh liên quan đến HTXLNT, các hệ thống thiết bị hỗ trợ. Kiểm tra nguyên nhân gốc rễ và đề xuất hướng giải quyết.

5.Đề xuất cải tiến hiệu quả xử lý nước thải và các thiết bị của hệ thống HTXLNT

6. Hỗ trợ đơn vị, nhà thầu bảo trì các hạng mục máy móc, thiết bị, nhà máy XLNT

7. Chốt và ghi chép đầy đủ chỉ số công tơ điện /nước cùng đơn vị điện lực, cung cấp nước

8.Tham gia đầy đủ các khóa học, các chương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng của bộ phận và của công ty tổ chức.

9. Hỗ trợ các bộ phận khác (hành chính, kỹ thuật) khi được yêu cầu đối với các công việc liên quan kỹ thuật và nội vụ chung của KCN

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật cơ, điện

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm vận hành các hệ thống nhà máy xử lý nước thải, hệ thống kỹ thuật nhà máy sản xuất,..

Địa chỉ làm việc tại Khu công nghiệp Quế Võ 3, TX Quế Võ, Bắc Ninh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.