Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ Tài trợ Thương mại và kiểm soát việc phát hành bảo lãnh trong nước.
- Tổ chức, quản lý, giám sát điều hành Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ Thương mại, trong phạm vi được phân công để đảm bảo các yêu cầu tác nghiệp hay tư vấn về sản phẩm dịch vụ Tài trợ Thương mại, việc phát hành bảo lãnh trong nước được xử lý một cách có hiệu quả, an toàn theo các quy định của Pháp luật, MSB và theo đúng chuẩn mực quốc tế;
- Kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành của Trung tâm để luôn đảm bảo duy trì và phát triển uy tín lợi ích và cho MSB và của khách hàng;
- Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ đối với CBNV Trung tâm trong quá trình tác nghiệp;
- Tổ chức hoạt động lưu trữ và bảo quản tài liệu, hồ sơ một cách khoa học, có khả năng truy xuất dễ dàng phục vụ cho công việc một cách hiệu quả;
- Nghiên cứu đề xuất triển khai các sáng kiến cải tiến trong công tác của Trung tâm.

2. Quản lý tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ cho các ĐVKD và các Phòng ban HO nhằm thúc đẩy hoạt động Trung tâm:
- Hỗ trợ tư vấn các ĐVKD trên toàn hệ thống trong việc đàm phán, giao dịch với các khách hàng có liên quan đến các khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với Cán bộ quản lý tại ĐVKD để tạo nên sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả;
- Tham gia, phối hợp với các Phòng/Ban HO xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, hoạt động thị trường, thực hiện phân tích nhóm và đối thủ cạnh tranh, xây dựng biểu phí tài trợ thương mại của toàn hệ thống;
- Tham gia tổ chức xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ và triển khai hướng dẫn thực hiện, đào tạo áp dụng các xử lý tác nghiệp của các sản phẩm dịch vụ Tài trợ thương mại trên toàn hệ thống;
- Phối hợp các Đơn vị nghiệp vụ xây dựng, soạn thảo giáo trình, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại trong toàn hệ thống MSB.

3. Tổ chức quản lý mục tiêu của Trung tâm và CBNV của Trung tâm:
- Tổ chức quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV theo đề xuất của các quản lý trực tiếp;
- Tổ chức công tác đào tạo, tham gia công tác tuyển dụng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Trung tâm và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của cấp trên;
- Tổ chức việc cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan cho CBNV Trung tâm;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết trong Trung tâm.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Ngoại thương, Ngoại ngữ, Ngân hàng
- Tin học văn phòng thành thạo
- Tiếng anh trình độ B1

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 06 năm làm việc trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế hoặc tương đương, trong đó 02 năm giữ vai trò quản lý

3. Kiến thức:
- Có kiến thức về hoạt động Thương mại Quốc tế, am hiểu các quy định về luật pháp trong nước và ngoài nước liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ Thương mại
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng lãnh đạo và Khả năng phát triển con người
- Có kỹ năng về quản lý, tổ chức thực hiện công việc
- Có kỹ năng làm việc độc lập, ổn định và có hệ thống

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.