Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

 • Hỗ trợ GĐCN trong công tác sau theo ủy quyền: Phê duyệt các hồ sơ, chứng từ; kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của CN và PGD trực thuộc gửi TGĐ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan; đại diện CN MSB làm việc với các cơ quan thẩm quyền;
 • Chịu trách nhiệm trước GĐCN về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra trong CN và PGD trực thuộc trong phạm vi được phân công, ví dụ như: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho MSB; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các báo cáo, phản hồi của các bộ phận liên quan thuộc Khối Quản lý rủi ro, Khối Tư vấn pháp lý & Tuân thủ;
 • Kiểm soát chi phí hoạt động và ngân sách thuộc mảng vận hành của Chi nhánh theo thẩm quyền và kế hoạch được giao;
 • Quản lý, điều hành trực tiếp đối với công tác vận hành, hỗ trợ tại CN và PGD;
 • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại thuộc thẩm quyền.
 • Giám sát, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng tại địa bàn quản lý.

2. Hỗ trợ GĐCN trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại CN & các PGD trực thuộc:

 • Cập nhật, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, chương trình về CLDVKH theo quy định của MSB;
 • Tổ chức thực hiện và giám sát các cá nhân trực khắc phục các điểm chưa đạt về CLDV;
 • Giải quyết khiếu nại KH phát sinh;
 • Tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ nhân viên về CLDVKH và chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường CLDVKH để đảm bảo chăm sóc KH tốt nhất;
 • Phân công nhiệm vụ về CLDV cho từng bộ phận, đồng thời giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác CLDVKH của từng cá nhân và đơn vị tại PGD nhằm đảm bảo CLDV vượt trội cho KH;
 • Đầu mối tương tác với bộ phận phụ trách CLDV tại Trụ sở chính để xử lý các vấn đề liên quan đến CLDV;
 • Chịu trách nhiệm về công tác duy trì, cải thiện CLDV nhằm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn CLDV và SLAs cam kết.

3. Trực tiếp quản lý nhân sự theo thẩm quyền quản lý:

 • Điều phối nhân sự theo thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết;
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV theo thẩm quyền;
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo;
 • Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách theo thẩm quyền;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết;
 • Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế nhiệm.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm;
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1; hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương);
 • Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại Tổ chức Tín dụng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh tại các tổ chức tín dụng;
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng (cấp tín dụng, hỗ trợ tín dụng, kiểm soát tín dụng,..);
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ kho quỹ, tác nghiệp tín dụng, kế toán, hành chính, IT.

3. Kiến thức:

 • Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc;
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Ngân hàng;
 • Có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ Tác nghiệp Tín dụng,  Kế toán, Hành chính, Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng, Hậu kiểm, Tài sản, IT trong ngành Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng.

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

- Năng lực chuyên môn: Khả năng xử lý khiếu nại với Khách hàng

5. Các yêu cầu khác: Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, NHNN địa phương

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kiểm soát viên - RB - MSB - 3F190

Location: Vinh Long, Ca Mau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Bán Bảo hiểm trực tiếp - RB - MSB - 3F188

Location: Tien Giang, Ben Tre, Ca Mau Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Giám đốc trung tâm kinh doanh - RB - MSB - 1D253

Location: Dong Thap, Vinh Long, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Kiểm soát viên - RB - MSB - 3F182

Location: Vinh Long, Ca Mau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.