Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Quản lý, điều phối quá trình thực thi phát triển và nâng cấp sản phẩm định kỳ và theo dự án theo phương pháp Agile Scrum, Water fall hoặc bất cứ phương pháp nào mang lại hiệu quả tối ưu.

 • Lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát, báo cáo quá trình và kết quả thực thi phát triển nâng cấp sản phẩm, dự án
 • Quản lý, điều phối, nguồn lực thực thi được cung cấp
 • Quản lý, kiểm soát quá trình và kết quả của việc quản lý chất lượng sản phẩm
 • Hướng dẫn quy trình thực thi cho các thành viên
 • Quản lý kiểm soát việc thay đổi của sản phẩm, dự án
 • Đề xuất, thực thi các giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

2. Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp trong quản lý công việc trong dự án (Sprint) thông qua việc đề xuất hỗ trợ từ các bộ phận khác hoặc trực tiếp tổ chức cuộc họp…)

3. Hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát đảm bảo các đơn vị chuyên môn trong dự án hiểu và làm theo quy trình (framework) tùy theo phương pháp thực thi:

 • Huấn luyện các thành viên của dự án về Scrum/Waterfall... practices
 • Đào tạo, hướng dẫn Đơn vị/Thành viên dự án sử dụng thành thục các scrum artifacts như: Sprint Backlog, Burn-down charts, Task boards,…hoặc các kế hoạch, ganttchart, báo cáo
 • Hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp công cụ để các Đơn vị chức năng và/hoặc thành viên dự án biết và áp dụng đúng cách thức để hoàn thành công việc được giao

4. Quản lý, phẩn bổ, kiểm tra, giám sát các công việc thuộc phòng PMO, đề xuất các giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc

 

Job Requirement

YÊU CẦU: 

 • Tối nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng và các chuyên ngành liên quan
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về Quản lý dự án, Scrum master, công nghệ thông tin, phân tích nghiệp vụ.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong triển khai sản phẩm, phát triển phần mềm, có kiến thức công nghệ, am hiểu các mô hình quản lý dự án.

QUYỀN LỢI:

 • Mức thưởng: tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)
 • Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật 
 • Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH TNG Care
 • Chế độ tăng lương: 1 lần/ năm (theo quy định cụ thể)
 • Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm
 • Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

Địa điểm -Thời gian làm  việc

Tầng 20, toà nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2-6 với thời gian làm việc linh hoạt (từ 8:00/8:30/9:00 AM đến 06:00/06:30/7:00 PM), thời gian nghỉ trưa: 12:00 PM - 1:00 PM

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (EB/RB - DF) - MSB DF - DXN - 1Y523

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Trợ lý cho Phó Tổng Giám đốc (mảng CNTT) - TNG - 2Z151

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 01/01/2024

Chuyên gia Quản trị dự án - MSB DF - DXN - 1Y521

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M387

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 14/12/2023

Solution Architect/Senior Solution Architect - MSB DF - DXD - 1Y520

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2023

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M412

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 21/12/2023

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M411

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ (IT) - MSBIT BU - DXK - 1M410

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Back-end Developer ( banking, fintech) - FCCOM - 3H063

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/12/2023

Tech Lead - FCCOM - 3H062

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.