Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Xây dựng và quản lý thực thi các chính sách, quy trình quản trị, cung cấp dịch vụ:
- Xây dựng và theo dõi việc thực thi các chính sách, quy trình, thủ tục Quản trị dịch vụ nhằm nâng cao năng lực giám sát các dịch vụ CNTT và đảm bảo cung ứng dịch vụ CNTT đúng hạn
- Thiết kế, cung cấp và quản lý các quy trình Giới thiệu Dịch vụ, Thiết kế & Chuyển đổi và quản trị tổng thể, đảm bảo các quy trình này được thông suốt và tuân thủ tại tất cả các bộ phận Công nghệ thông tin và trong toàn TNEX
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình quản lý vấn đề, đảm bảo vấn đề được phân tích từ gốc rễ, nhanh chóng đưa ra cách thức xử lý
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình Quản lý sự cố bao gồm các sự cố liên quan đến quản trị rủi ro và các sự cố ảnh hưởng tới việc thực hiện KPI
- Đảm bảo quy trình Quản lý dịch vụ phù hợp với mục đích, đảm bảo cách thức tiếp cận hiệu quả và liên tục cải tiến khả năng cung ứng dịch vụ IT
- Đảm bảo các quy trình và thủ tục Quản lý phát hành phù hợp, truyền thông tới tất cả các bên liên quan kịp thời, đảm bảo các rủi ro và vấn đề nằm trong khả năng kiểm soátXây dựng và quản lý thực thi các chính sách, quy trình quản trị, cung cấp dịch vụ:
- Xây dựng và theo dõi việc thực thi các chính sách, quy trình, thủ tục Quản trị dịch vụ nhằm nâng cao năng lực giám sát các dịch vụ CNTT và đảm bảo cung ứng dịch vụ CNTT đúng hạn
- Thiết kế, cung cấp và quản lý các quy trình Giới thiệu Dịch vụ, Thiết kế & Chuyển đổi và quản trị tổng thể, đảm bảo các quy trình này được thông suốt và tuân thủ tại tất cả các bộ phận Công nghệ thông tin và trong toàn TNEX
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình quản lý vấn đề, đảm bảo vấn đề được phân tích từ gốc rễ, nhanh chóng đưa ra cách thức xử lý
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình Quản lý sự cố bao gồm các sự cố liên quan đến quản trị rủi ro và các sự cố ảnh hưởng tới việc thực hiện KPI
- Đảm bảo quy trình Quản lý dịch vụ phù hợp với mục đích, đảm bảo cách thức tiếp cận hiệu quả và liên tục cải tiến khả năng cung ứng dịch vụ IT
- Đảm bảo các quy trình và thủ tục Quản lý phát hành phù hợp, truyền thông tới tất cả các bên liên quan kịp thời, đảm bảo các rủi ro và vấn đề nằm trong khả năng kiểm soátXây dựng và quản lý thực thi các chính sách, quy trình quản trị, cung cấp dịch vụ:
- Xây dựng và theo dõi việc thực thi các chính sách, quy trình, thủ tục Quản trị dịch vụ nhằm nâng cao năng lực giám sát các dịch vụ CNTT và đảm bảo cung ứng dịch vụ CNTT đúng hạn
- Thiết kế, cung cấp và quản lý các quy trình Giới thiệu Dịch vụ, Thiết kế & Chuyển đổi và quản trị tổng thể, đảm bảo các quy trình này được thông suốt và tuân thủ tại tất cả các bộ phận Công nghệ thông tin và trong toàn TNEX
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình quản lý vấn đề, đảm bảo vấn đề được phân tích từ gốc rễ, nhanh chóng đưa ra cách thức xử lý
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình Quản lý sự cố bao gồm các sự cố liên quan đến quản trị rủi ro và các sự cố ảnh hưởng tới việc thực hiện KPI
- Đảm bảo quy trình Quản lý dịch vụ phù hợp với mục đích, đảm bảo cách thức tiếp cận hiệu quả và liên tục cải tiến khả năng cung ứng dịch vụ IT
- Đảm bảo các quy trình và thủ tục Quản lý phát hành phù hợp, truyền thông tới tất cả các bên liên quan kịp thời, đảm bảo các rủi ro và vấn đề nằm trong khả năng kiểm soátXây dựng và quản lý thực thi các chính sách, quy trình quản trị, cung cấp dịch vụ:
- Xây dựng và theo dõi việc thực thi các chính sách, quy trình, thủ tục Quản trị dịch vụ nhằm nâng cao năng lực giám sát các dịch vụ CNTT và đảm bảo cung ứng dịch vụ CNTT đúng hạn
- Thiết kế, cung cấp và quản lý các quy trình Giới thiệu Dịch vụ, Thiết kế & Chuyển đổi và quản trị tổng thể, đảm bảo các quy trình này được thông suốt và tuân thủ tại tất cả các bộ phận Công nghệ thông tin và trong toàn TNEX
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình quản lý vấn đề, đảm bảo vấn đề được phân tích từ gốc rễ, nhanh chóng đưa ra cách thức xử lý
- Thiết kế và hỗ trợ các quy trình Quản lý sự cố bao gồm các sự cố liên quan đến quản trị rủi ro và các sự cố ảnh hưởng tới việc thực hiện KPI
- Đảm bảo quy trình Quản lý dịch vụ phù hợp với mục đích, đảm bảo cách thức tiếp cận hiệu quả và liên tục cải tiến khả năng cung ứng dịch vụ IT
- Đảm bảo các quy trình và thủ tục Quản lý phát hành phù hợp, truyền thông tới tất cả các bên liên quan kịp thời, đảm bảo các rủi ro và vấn đề nằm trong khả năng kiểm soát

2. Quản lý bộ công cụ Quản trị dịch vụ Khung công nghệ thông tin (ITIL), bảo đảm hiệu quả đầu tư cho hệ thống, thúc đẩy cải tiến liên tục thông qua tự động hóa và phân tích thông tin

3. Quản trị việc triển khai các dịch vụ mới hoặc dịch vụ được sửa đổi để đưa vào vận hành (BAU)

4. Triển khai đánh giá và cải tiến chất lượng dịch vụ:
- Chủ trì các hoạt động đánh giá dịch vụ với các nhà cung cấp/đối tác chính và các bên liên quan
- Xây dựng và theo dõi, quản lý kế hoạch cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ, quản lý các ưu tiên, rủi ro và các vấn đề nhằm triển khai thành công mô hình hoạt động mục tiêu trong thời hạn đã thỏa thuận với các Trưởng bộ phận cung cấp dịch vụ

5. Theo dõi, bảo đảm hiệu quả hoạt động của Ban quản lý thay đổi (CAB)

6. Nhận diện rủi ro và các vấn đề liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo các sự cố, rủi ro nhanh chóng được báo cáo đến Ban Lãnh đạo

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…

Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Quản trị dịch vụ

3. Kiến thức

  • Am hiểu về các công ty trong lĩnh vực công nghệ/chuyển đổi số, ngân hàng số
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng số

Quyền lợi:
- Mức thưởng: tối đa đến 5 tháng lương/ năm (đánh giá theo KPI cá nhân và công ty cuối năm)
- Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật 
- Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH TNG Care
- Chế độ tăng lương: 1 lần/ năm (theo quy định cụ thể)
- Nghỉ mát, teambuilding tối thiểu 1 lần/ năm
- Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp

Thời gian làm việc:Thứ 2-6 với thời gian làm việc linh hoạt (từ 8:00/8:30/9:00 AM đến 06:00/06:30/7:00 PM), thời gian nghỉ trưa: 12:00 PM - 1:00 PM

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Manual/Automation Tester - MSB IT BU - DXK - 3I061

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/10/2023

Nhân viên Giám sát hệ thống công nghệ thông tin NOC 24/7 - TEC - 3H048

Location: Ha Noi Salary: 6 Tr - 7 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

CVCC/Chuyên gia phân tích kinh doanh (Power BI) - MSB - DXA - 1Y507

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/10/2023

Giám đốc quản lý công nghệ dự án (Tech lead STP) - MSB DF - DXD - 1Y501

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/10/2023

Chuyên viên cao cấp Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1M402

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/10/2023

Head of Project Management Office - TEC - 3H037

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Tech Lead - TNEX - 3H035

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Scrum Master - TNEX - 3H034

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/09/2023

Data Engineer - TEC - 3H043

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 29/09/2023

Java Developer - TEC - 3H042

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 28/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.