Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện tất cả các nghiệp vụ văn thư
- Quản lý hồ sơ, hợp đồng, kho kỹ thuật
- Soạn/gửi các tờ trình lên Ban quản lý

2. Trực hotline phòng kỹ thuật, thông báo nội dung nhận hotline cho các NV chịu trách nhiệm trong phòng

3. Làm việc với nhà thầu:
- Tìm nhà thầu cung cấp/ lắp đặt các hạng mục cho dự án 
- Trao đổi với các nhà thầu về tiến độ thực hiện công việc cũng như các giấy tờ kèm theo

4. Tổng hợp các công việc trong ngày, trong tuần nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định:
- Yêu cầu mua hàng các vật tư cần thiết cho công việc.
- Ghi chép đầy đủ các vật tư tiêu hao, cũ hỏng
- Kiểm soát vật tư, công cụ dụng cụ, ghi chép đầy đủ sổ mượn, trả đầy đủ. Bảo quản trang thiết bị luôn tốt
- Kiểm soát nghiệm thu các căn hộ
- Chấm công, các chính sách phúc lợi Nhân sự bộ phận
- Theo dõi công việc bộ phận
- Tổng hợp báo cáo điện nước định kỳ
- Theo dõi tổng hợp các bảo lãnh, bảo hành nhà thầu
- Hỗ trợ các căn hộ mở điện nước thi công

5. Theo dõi/gửi báo cáo ngày, báo cáo tuần và các công việc tuần kế tiếp đảm bảo đúng, đủ báo cáo theo yêu cầu của chế độ báo cáo

6. Kiểm soát tiến độ thi công, sửa chữa căn hộ và các đơn vị thực hiện

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Học vấn: Cao đẳng trở lên ( Văn thư,kế toán, thống kê )
- Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng anh nghe đọc tốt
- Tin học: Thành thạo vi tính

2. Kinh nghiệm: 
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm tại vị trí Nhân viên hành chính/ Thư ký Kỹ thuật tòa nhà, VP, Chung cư, TTTM, KCN ...
 

3. Kiến thức: 
- Kiến thức chung: Văn thư,kế toán, thống kê
- Kiến thức chuyên môn: hiểu biết cơ bản về kỹ thuật trong các tòa nhà

4. Năng lực: 
- Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần hợp tác cầu thị.
- Năng lực chung: Khả năng tổng hợp, văn phòng tốt, thực hiện các công việc theo mô tả công việc vị trí chức danh tương ứng
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 
- Năng lực chuyên môn: Báo cáo, tổng hợp,lưu trữ.

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.