Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát các công việc tác nghiệp, vận hành dịch vụ Ngân hàng số 

- Kiểm soát các công việc đối soát, thanh toán và hạch toán cho khách hàng/ đối tác theo nhóm công việc được phân công phụ trách; 

 - Thực hiện phê duyệt hạch toán điều chỉnh các giao dịch thanh toán  trên hệ thống Corebanking cho các nghiệp vụ thanh toán số với khách hàng/ đối tác; 

- Thực hiện kiểm tra số liệu doanh thu/chi phí các dịch vụ thanh toán với các đối tác và MSB;  

  - Thực hiện kiểm tra  đối chiếu số liệu  số dư tài khoản GL kế toán, cân đối tài khoản GL; 

-  Phối hợp với Trưởng nhóm phụ trách bộ phận và Giám đốc Phòng xây dựng các quy định/quy trình nghiệp vụ thanh toán đối soát và xử lý tra soát khiếu nại liên quan đến các giao dịch tài chính; 

 - Hiểu biết và tuân thủ các quy trình quy định kế toán hiện hành và các quy định rủi ro liên quan; 

 - Định kỳ, báo cáo lãnh đạo và các bên liên quan về công tác thanh toán và kế toán dịch vụ cho khách hàng/đối tác ;  

2. Kiểm soát công việc đối soát, thanh toán, hạch toán cho các dịch vụ thanh toán số:  

- Kiểm soát các công việc đối soát, thanh toán và hạch toán cho khách hàng/ đối tác theo nhóm công việc được phân công phụ trách; 

 - Thực hiện phê duyệt hạch toán điều chỉnh các giao dịch thanh toán  trên hệ thống Corebanking cho các nghiệp vụ thanh toán số với khách hàng/ đối tác; 

- Thực hiện kiểm tra số liệu doanh thu/chi phí các dịch vụ thanh toán với các đối tác và MSB;  

  - Thực hiện kiểm tra  đối chiếu số liệu  số dư tài khoản GL kế toán, cân đối tài khoản GL; 

-  Phối hợp với Trưởng nhóm phụ trách bộ phận và Giám đốc Phòng xây dựng các quy định/quy trình nghiệp vụ thanh toán đối soát và xử lý tra soát khiếu nại liên quan đến các giao dịch tài chính; 

 - Hiểu biết và tuân thủ các quy trình quy định kế toán hiện hành và các quy định rủi ro liên quan; 

 - Định kỳ, báo cáo lãnh đạo và các bên liên quan về công tác thanh toán và kế toán dịch vụ cho khách hàng/đối tác ;"  

3. Tham gia kiểm soát công tác quyết toán tài chính năm:  

 - Tham gia với Bộ phận kế toán TNEX và MSB công tác tài chính cuối năm;  

-  Phối hợp thực hiện kiểm soát số liệu tổng hợp và chi tiết trên cân đối tài khoản GL kế toán với Bộ phận kế toán TNEX và MSB"  

4. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo: 

- Tham gia vào các dự án của Công ty liên quan đến các dịch vụ thanh toán số; 

- Trực tiếp tham gia xây dựng các yêu cầu phát triển các tính năng quản trị khách hàng hàng Admin; 

 - Lập báo cáo và cung cấp các số liệu cho các bên liên quan đến nghiệp vụ vận hành, thanh toán dịch vụ của TNEX; 

 - Cập nhật các văn bản quy định liên quan đến nghiệp vụ cho Phòng Tác nghiệp vận hành/Trung tâm vận hành và công nghệ/Công ty cổ phần dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số TNEX"

Job Requirement

 •   Am hiểu tổ chức: Am hiểu các hệ thống giao dịch thẻ/ngân hàng điện tử và các kênh thanh toán dịch vụ số trong ngân hàng, Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực thanh toán số  ngân hàng; Am hiểu quy trình,  quy định nghiệp vụ của ngân hàng.. là một lợi thế 
 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ/ngân hàng điện tử của ngân hàng: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán của TNEX.  Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử của Ngân hàng (Internet Banking, Mobile  Banking, các dự án Fintech) 

 • Tư duy dịch vụ  

 • Làm việc nhóm  

 • Tự nghiên cứu và học hỏi  

QUYỀN LỢI 

 • Mức lương và thưởng: Gói lương lên đến 18 tháng lương/ năm 

 • Gói thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, du lịch hàng năm lên đến 10 triệu 

 • Nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật (làm việc đủ 12 tháng trở lên) 

 • Bảo hiểm: BHXH bắt buộc và BH khám chữa bệnh nội ngoại trú PTI 

 • Chế độ tăng lương: tối đa tới 2 lần/ năm (theo quy định cụ thể) 

 • Các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên nghiệp trong công ty 

Thời gian làm việc: 
8:00 – 18:00 thứ 2-5 và 8:00 – 17:00 thứ 6 nghỉ thứ 7 & CN 

Địa điểm làm việc: 
Tầng 07, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, HN 

Contact:  Vũ Đức Hướng - Phòng quản trị nhân tài - TNTalent - huongvd2@tntalent.vn 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.