Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ Lãnh đạo trong công tác quản lý, triển khai kế hoạch:

- Trợ giúp lãnh đạo duy trì hoạt động điều hành thông qua công tác lập kế hoạch, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động trong nội bộ đơn vị do lãnh đạo phụ trách

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, kiểm soát, đôn đốc công việc của các phòng ban theo các kế hoạch đã đề ra

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, quản lý các ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của đơn vị mình phụ trách

2. Thẩm định, điều phối, xử lý thông tin theo yêu cầu lãnh đạo:

- Thẩm định, kiểm soát chất lượng văn bản, chứng từ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

- Trực tiếp thực hiện một số báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các công việc đã thống nhất trong các cuộc họp, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo

- Hỗ trợ lãnh đạo truyền đạt thông tin tới các Đơn vị/Phòng ban và các CBNV trong Đơn vị và ngược lại

3. Quản lý lịch trình làm việc của Lãnh đạo:

- Sắp xếp, theo dõi & quản lý kế hoạch làm việc của lãnh đạo với các đơn vị Nội bộ và các Đối tác

- Sắp xếp lịch trình và chuẩn bị tài liệu các chuyến công tác theo yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                        

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PP)

2. Kinh nghiệm         

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, các mảng công việc liên quan về Vận hành, thúc đẩy kinh doanh, Quản lý rủi ro,…

- Ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế

3. Kỹ năng/Khả năng                                                                                                        

- Khả năng làm việc nhóm & làm việc độc lập, khả năng giao tiếp & truyền thông

- Khả năng quản lý thời gian, khả năng tổ chức sắp xếp công việc, phân tích & tổng hợp thông tin

- Năng động, nhanh nhẹn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.