Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ Lãnh đạo trong công tác quản lý, triển khai kế hoạch:

- Trợ giúp lãnh đạo duy trì hoạt động điều hành thông qua công tác lập kế hoạch, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động trong nội bộ đơn vị do lãnh đạo phụ trách

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, kiểm soát, đôn đốc công việc của các phòng ban theo các kế hoạch đã đề ra

- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, quản lý các ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của đơn vị mình phụ trách

2. Thẩm định, điều phối, xử lý thông tin theo yêu cầu lãnh đạo:

- Thẩm định, kiểm soát chất lượng văn bản, chứng từ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

- Trực tiếp thực hiện một số báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các công việc đã thống nhất trong các cuộc họp, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo

- Hỗ trợ lãnh đạo truyền đạt thông tin tới các Đơn vị/Phòng ban và các CBNV trong Đơn vị và ngược lại

3. Quản lý lịch trình làm việc của Lãnh đạo:

- Sắp xếp, theo dõi & quản lý kế hoạch làm việc của lãnh đạo với các đơn vị Nội bộ và các Đối tác

- Sắp xếp lịch trình và chuẩn bị tài liệu các chuyến công tác theo yêu cầu

- Hỗ trợ các thủ tục hành chính khi lãnh đạo đi công tác và các công việc có liên quan theo yêu cầu

4. Công tác ngoại giao, lễ tân, khánh tiết:

- Hỗ trợ lãnh đạo tiếp đón khách, đối tác và các cơ quan đoàn thể liên quan

- Tham gia thực hiện công tác hậu cần chuẩn bị cơ sở vật chất cho các sự kiện của Đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ                                                                                                                              

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật

- Giao tiếp nghe nói đọc viết tốt (TOEIC 650 trở lên)

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PP)

2. Kinh nghiệm                                                                                                                                   

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong công việc thư ký, trợ lý hoặc lĩnh vực liên quan

3. Kỹ năng/Khả năng                                                                                                                         

- Khả năng làm việc nhóm & làm việc độc lập, khả năng giao tiếp & truyền thông, khả năng đàm phán

- Khả năng quản lý thời gian, khả năng tổ chức sắp xếp công việc, khả năng phân tích & tổng hợp thông  

- Ngoại hình tốt; trẻ trung – năng động                           

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên dịch vụ khách hàng - TNEX Finance - 3R005

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên cao cấp rủi ro hoạt động - ROX HO - 3H119

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp rủi ro công nghệ (IT RISK) - TNEX Finance - 3H118

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ - TNEX Finance - 3H096

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/05/2024

Chuyên viên thu hồi nợ thực địa - TNEX Finance - 3R003

Location: Ha Noi, Nghe An, Ha Tinh, Vinh Phuc, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

Chuyên viên cao cấp pháp chế doanh nghiệp - ROX HO - 3H113

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 08/05/2024

Chuyên viên cao cấp Chiến lược phát triển tổ chức (OD) - TTL - 2Z154

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên chính Tiền lương và Phúc lợi (C&B) - TTL - 2Z153

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên cao cấp Leasing tòa nhà Văn phòng và TTTM - TNL - TNL - 3M024

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/04/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị chính sách rủi ro - QLRR - MSB - 1P393

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.