Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện công tác trợ lý cho Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, bao gồm:
- Đón tiếp khách của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;
- Tiếp nhận điện thoại của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, tiến hành xử lý thông tin và báo cáo lại Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;
- Trực tiếp quản lý lịch và nhắc lịch làm việc cho Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, thông báo lịch làm việc tới Chủ tịch HĐQT/ TGĐ một cách kịp thời và chính xác;
- Tương tác với các bộ phận liên quan để thực hiện các công tác hỗ trợ hành chính cho Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;
- Tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ và truyền đạt tới các Đơn vị liên quan dưới hình thức văn bản và lời nói;
- Đôn đốc và nhắc nhở các Đơn vị hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, đồng thời theo dõi việc thực hiện tiến độ công việc của các đơn vị và lập báo cáo gửi cấp có thẩm quyền xem xét;
- Ghi chép nội dung công việc tại các cuộc họp có Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;
- Phiên dịch tại các cuộc họp quan trọng hoặc khi có cuộc họp đột xuất không bố trí được phiên dịch;
- Dịch các tài liệu: báo cáo thường niên, thư gửi đối tác của Chủ tịch HĐQT/ TGĐ;
- Đưa ra những sáng kiến, quy trình để giải quyết công việc được nhanh chóng.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch HĐQT/ TGĐ, Chánh Văn phòng phân công.

 

Job Requirement

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính/ Kinh tế/ Ngân hàng. 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng như word, excel, power point...
- Tiếng Anh: Giao tiếp tốt.

2. Kinh nghiệm: 
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực được phân công
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

3. Kiến thức:
- Có kiến thức tổng quát về Ngân hàng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại giao tốt
- Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi .
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc tập thể và làm việc ngoài giờ hành chính.

5. Các yêu cầu khác: 
- Có tinh thần trách nhiệm công việc cao.
- Trung thực và trách nhiệm.
- Tuân thủ quy định của MSB và pháp luật.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí cơ điện - TNG - 1N288

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Trợ lý cho Phó Tổng Giám đốc (mảng CNTT) - TNG - 2Z151

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.