Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1. Công tác Kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính, chi phí, kế hoạch Marketing, Truyền thông và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt;
- Tổ chức xây dựng và củng cố mạng lưới liên kết đối tác, phát triển các kênh bán hàng theo các thị trường cần phát triển trọng tâm;
- Hỗ trợ team và các nhân viên dưới quyền thực hiện chỉ tiêu KPI phê duyệt, tìm kiếm khách hàng và chốt hợp đồng, tương tác với các Ban hỗ trợ cũng như các công ty dự án tại các KCN;
- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm mới, giải pháp mới áp dụng cho kinh doanh.

2. Kiểm soát chất lượng bán hàng:
- Giao công việc cụ thể cho từng Cán bộ phụ trách kinh doanh trong Ban;
- Hoạch định thị trường tương ứng, phù hợp với từng Cán bộ phụ trách kinh doanh;
- Theo sát hoạt động của từng khách hàng từ ban đầu tới khi vận hành;
- Giám sát các Báo cáo hàng tuần của từng Cán bộ phụ trách kinh doanh trong Ban.

3. Quản trị rủi ro:
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở;
- Báo cáo Lãnh đạo và đề xuất xử lý (nếu có);
- Lập danh sách rủi ro, các sự kiện rủi ro hàng tháng, đề xuất cách phòng ngừa rủi ro.

4. Đào tạo:
-  Xây dựng và kiểm soát các Kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác chất lượng dịch vụ;
- Triển khai công tác đào tạo cho các Cán bộ phụ trách kinh doanh trong Ban;
- Thiết lập cơ sở dữ liệu tri thức để hoàn thiện Bộ tài liệu bán hàng, tuân thủ quy trình thực hiện đã phê duyệt.

5. Quản trị nhân sự:
- Lập kế hoạch, phân công công việc và tổ chức triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, công tác đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật và phát triển nguồn nhân lực của Ban Kinh doanh Khu công nghiệp;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa hiệu suất cao và đoàn kết tại đơn vị.
- Xây dựng văn hóa tập đoàn tại Ban, đề xuất cơ chế ưu đãi/thưởng đặc biệt cho các Cán bộ phụ trách kinh doanh có thành tích xuất sắc.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật chuyên môn, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (tương đương trình độ B1 hoặc TOEIC 500 trở lên);
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), quản lý khu công nghiệp quy mô ít nhất 500 ha trở lên;
- Kinh nghiệm Sale: Tối thiểu 05 năm;
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm.

3. Kiến thức: 
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về hệ thống tập đoàn đa ngành, chiến lược phát triển; tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cũng như văn hóa tập đoàn;
+ Am hiểu lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước; Hiểu biết về thị trường đầu tư nước ngoài (FDI), thị trường đầu tư trong nước (DDI), các chính sách vĩ mô toàn cầu, vĩ mô trong nước liên quan đến đầu tư, tài chính, marketing;
+ Am hiểu về các Luật, Nghị định, thông tư và hệ thống pháp luật liên quan đến xây dựng;
- Kiến thức chuyên môn: 
+ Có kiến thức về quy hoạch, xây dựng, kinh tế chính trị và đánh giá dự án đầu tư.
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm;
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc;
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông;
+ Thấu hiểu khách hàng
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định;
+ Khả năng lãnh đạo và tạo động lực;
+ Khả năng đánh giá vấn đề.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y073

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.