Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Định hướng, lập kế hoạch tổ chức quản lý công tác của Ban:
- Xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch tổng thể, ngắn hạn, dài hạn nhằm cụ thể hóa và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác tư vấn, tham mưu, thẩm định, đánh giá pháp lý của Công ty ;
- Điều chỉnh, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban.

2, Tổ chức công tác tham mưu, tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành của Công ty:
- Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty;
- Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm và đưa ra giải pháp, các rủi ro và phương án hạn chế rủi ro;
- Đầu mối thống nhất phản hồi với cơ quan Nhà nước và các khách hàng để giải quyết việc yêu cầu giải trình và/hoặc khiếu nại, tố cáo. Tham gia quá trình tố tụng trọng tài hoặc toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành và giám sát tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

3, Tổ chức, chỉ đạo công tác thẩm định, đánh giá pháp lý dự án:
- Tổng hợp, đánh giá tính pháp lý của các dự án và đề xuất các nội dung liên quan;
- Tư vấn lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với sản phẩm của dự án; 
- Nhận định, tư vấn cơ cấu giao dịch M&A.

4, Chủ trì công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến kinh doanh BĐS của Công ty gồm: rà soát, xây dựng HĐ mẫu, soạn thảo/rà soát các Hợp đồng khác, các văn bản phản hồi cơ quan NN/khách hàng,…

5, Quản trị rủi ro 
- Phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ của Ban Pháp chế và đưa ra các phương án phòng ngừa, khắc phục rủi ro;
- Quản lý và đưa ra các cảnh báo rủi ro đối với các đơn vị trong phạm vi phụ trách.

6, Quản trị nhân sự:
- Phân công công việc trong Đơn vị; tham gia tuyển dụng, đào tạo; tổ chức hướng dẫn, đánh giá hiệu quả công việc; đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBNV.
- Định hướng, đôn đốc, nhắc nhở CBNV hiểu rõ mục tiêu công việc cần đạt được và thực hiện các công việc đúng tiến độ, đúng quy định.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các quy định, chính sách do Công ty và Nhà nước ban hành.
- Nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ CBNV của Đơn vị. Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo nhân sự của CBNV nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.

7, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Luật, Bất động sản, Tài chính,... và các ngành liên quan khác
 • Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành (TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương)
 • Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên: 

 •  Có chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ luật sư
 • Ưu tiên có văn bằng, chứng chỉ các chuyên ngành: Bất động sản, Đầu tư, Tài chính.

2, Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý, trong đó có ít nhất 3 năm liên quan đến Bất động sản (BĐS)
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý

Ưu tiên:

 • Ứng viên làm việc tại DN bất động sản quy mô > 500 nhân sự 
 • Có kinh nghiệm quản lý, làm việc liên quan đến BĐS nhà ở, khu công nghiệp, condotel, biệt thự nghỉ dưỡng…

3, Kiến thức

Kiến thức chung

 • Am hiểu về chiến lược, tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa của Công ty
 • Am hiểu về các loại hình sản phẩm của công ty (chung cư, liền kề, biệt thự, shophouse, condotel, biệt thự nghỉ dưỡng...)  

Kiến thức chuyên môn

 • Am hiểu về các chính sách/chương trình/quy trình của công ty
 • Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt chuyên sâu về pháp luật dân sự, đất đai, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Tư vấn Pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại/Thực địa - TNEX Finance - 2Z166

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên cao cấp pháp lý dự án - ROX HO - 3H132

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Kế toán trưởng Công ty Chủ đầu tư Bất động sản (Ưu tiên sử dụng SAP) - ROX Living - 3N011

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn - Ban Nguồn vốn - ROX Living - 3M030

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/07/2024

Chuyên viên chính Định giá (khu vực Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B383

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/07/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I337

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp khách hàng M - payroll - RB - MSB - 2Y074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên cao cấp pháp chế - ROX Key - 1N315

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 25/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.