Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý đầu tư:

 • Nghiên cứu, phối hợp đề xuất xây dựng chiến lược và kế hoạch đầu tư các trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Quản lý các kế hoạch đầu tư của TNG Asset theo chiến lược đã được phê duyệt;
 • Đầu mối tiếp nhận, điều phối đề xuất đầu tư tài sản từ các đơn vị vận hành;
 • Quản lý Xây dựng danh mục đầu tư và quản lý, giám sát quá trình đầu tư;
 • Quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư, kịp thời đưa ra cảnh báo về các rủi ro có thể phát sinh và đề xuất phương án xử lý;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại TNG và TNG Asset để đánh giá và thẩm định các phương án đầu tư tiềm năng;
 • Đề xuất phương án khai thác/cho thuê/thanh lý đối với các tài sản thuộc sở hữu của TNG Asset; 

2. Quản lý tài sản:

 • Quản lý & tiếp nhận tài sản từ các đơn vị vận hành hoặc các tài sản mua mới của TNG Asset;
 • Quản lý theo danh mục cá nhân/pháp nhân sở hữu các công ty tài sản/cổ phần
 • Quản lý việc định kỳ kiểm tra hiện trạng tài sản, đảm bảo tài sản trong tình trạng tối ưu;
 • Đề xuất các phương án và tổ chức sửa chữa, nâng cấp đối với những sửa chữa/thay thế tài sản lớn;
 • Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tài sản với các đơn vị vận hành;
 • Quản lý, theo dõi quá trình triển khai hợp đồng với các đơn vị vận hành;
 • Báo cáo định kỳ, đột xuất HĐQT/TGĐ công tác quản lý, khai thác tài sản;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1 (Toeic 200-300 hoặc tương đương) – Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở trình độ cơ bản
 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực: quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 5 năm ở vị trí tương đương

Quyền lợi:

 • Chế độ đãi ngộ đa dạng
 • Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng
 • Môi trường làm việc “agile”, số hoá nhiều hoạt động trong công việc
 • Bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt
 • Các chế độ khác theo chính sách chung của Tập đoàn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ (hành chính) - KVH - MSB - 1I170

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - RB - MSB - 3F025

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Long An Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.