Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với toàn bộ công tác vận hành tại các khách sạn trực thuộc TNH bao gồm các hạng mục: Buồng phòng, Tiền sảnh, Bếp, Nhà hàng, Kỹ thuật, An ninh và công nghệ thông tin

2. Làm việc với các đối tác để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để xây dựng, thiết kế và lắp đặt hệ thống khách sạn theo đúng tiêu chuẩn đã xây dựng.

3. Triển khai hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo áp dụng thống nhất tại tất cả các khách sạn:

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng khách sạn, đặc thù nhân viên, địa bàn;
 • Xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ để đánh giá tính đồng bộ của hệ thống;
 • Đề xuất các phương án, giải pháp nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn và nâng cao tính đồng bộ.

4. Tổ chức thực hiện các công tác, hoạt động nhằm duy trì, phát triển quan hệ khách hàng: Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn, quy định, quy trình chăm sóc khách hàng, tiếp nhận giải đáp thắc mắc, khiếu nại;

5. Thực hiện công tác setup khách sạn đảm bảo khách sạn được vận hành đúng tiến độ và nhất quán theo tiêu chuẩn của hệ thống.

6. Phát triển nhân sự : Thu hút, tuyển dụng nhân viên; bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của CBNV trong Ban.

7. Phối hợp với các Ban trong TNH xây dựng tính động bộ sản phẩm trong chuỗi khách sạn

8. Phát triển nhân sự : Thu hút, tuyển dụng nhân viên; bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của CBNV trong Ban.

9. Xây dựng tốt mối quan hệ với đối tác và khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ: 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Khách sạn
 • Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Các ứng dụng phần mềm quản lý khách sạn và các phần mềm văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Khách sạn; 05 năm kinh nghiệm Quản trị Vận hành Khách sạn.

3. Kiến thức:

 • Am hiểu tổ chức:
 • Am hiểu lĩnh vực khách sạn: Mô hình, dịch vụ khách sạn
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Kỹ thuật và chiến lược Quản lý Doanh thu; Kiến thức về GDS, Extranet; Kiến thức về intranet

4. Năng lực:

 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng kiểm soát và ứng phó với sự thay đổi

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

Chuyên viên chính Quản trị và điều phối dự án CNTT - TEC - 2Z074

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 09/09/2022

Giám đốc Kiểm soát thị trường - TNG - 2P047

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 06/09/2022

CV Chăm sóc khách hàng - KVH - MSB - 3B268

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp 24/7 (Khu vực Nội Bài) - RB - MSB - 3D018

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

FCCOM - Chuyên viên/ Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại - FCCOM - 2Y041

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 21/08/2022

Giám đốc Loyalty - TNH - 3C101

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 17/08/2022

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B251

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - EB - MSB - 1P173

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.