Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai công tác phê duyệt tín dụng theo định hướng tín dụng của miền được giao quản lý.

2. Quản lý công tác thẩm định, phê duyệt tại địa bàn được giao quản lý và phê duyệt hồ sơ tín dụng theo thẩn quyền

3. Quản trị nhân sự và điều hành:

 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo, truyền thông, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của CBNV trong đơn vị
 • Quản lý, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong đơn vị
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết tại đơn vị

4. Tham gia xây dựng/góp ý văn bản, hướng dẫn đối với công việc thẩm định, phê duyêt tín dụng hoặc các văn bản khác liên quan

5. Tổng hợp vướng mắc từ các Đơn vị kinh doanh thuộc miền được giao quản lý, đưa ra phương án xử lý

6. Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác thẩm định phê duyệt tín dụng

7. Thực hiện các công việc khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành tài chính, ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá (Toeic 450-650 hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm chuyên môn tín dụng, thẩm định, phê duyệt tín dụng bán lẻ;
 • Kinh nghiệm quản lý:  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức MSB. Có kiên thức vững chắc về nghiệp vụ tín dụng, quản lý rủi ro, thị trường sản phẩm tín dụng dành cho Khách hàng cá nhân
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu lĩnh vực cấp tín dụng, Am hiểu chính sách, quy định, quy trình, định hướng tín dụng tại MSB

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ:  Liêm chính trong công việc, Tinh thần trách nhiệm, Tuân thủ quy định, Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực chung:  Thấu hiểu khách hàng, Khả năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng tư duy logic, Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy chiến lược; Khả năng đánh giá và ra quyết định; Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, đào tạo
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích và tổng hợp, Khả năng vận dụng, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng 

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Ứng dụng vệ tinh khác - MSB Core Banking - DXN - 1I164

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên tác nghiệp Định chế tài chính - KVH - MSB - 1I163

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.