Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, bộ phận trong công ty để trình duyệt  nếu có sự thay đổi so với kế hoạch được duyệt.  Thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

2. Phân công, hướng dẫn  kiểm soát thực hiện công việc của nhóm CBNV tuyển dụng . 
Thực hiện các giải pháp quản lý và khuyến khích tuyển dụng nhằm tăng cường hiệu quả các nguồn lực tuyển dụng từ Đội trưởng, CBNV tuyển dụng

3.  Xây dựng và phát triển hệ thống cộng tác viên tuyển dụng, tổ chức lập hợp đồng/thỏa thuận với các cộng tác viên, quản lý hệ thống cộng tác viên, thực hiện các báo cáo và đề nghị chi trả chi phí cộng tác viên

4. Đề xuất xây dựng và kiểm soát các chính sách tuyển dụng đảm bảo nguồn lực cho Công ty phù hợp ngân sách thực hiện

5. Đôn đốc và tập hợp hồ sơ nhân sự bổ sung của ứng viên, kiểm soát việc đảm bảo nhân viên đủ điều kiện làm việc khi giới thiệu nhân viên mới.
Tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất trong công tác tuyển dụng

6. Tìm nguồn ứng viên, tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên và hướng dẫn thủ tục cho nhân viên mới

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh,... và các ngành liên quan khác
 • Thành thạo tin học văn phòng và cách thực hiện quảng cáo/tổng hợp thông tin từ face book
 • Ưu tiên:  Các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu  05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Tuyển dụng

3, Kiến thức

 • Am hiểu đặc thù hoạt động dịch vụ bảo vệ
 • Am hiểu tổ chức, cách thức vận hành bố trí bảo vệ theo đặc thù
 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ bảo vệ Công ty cung cấp
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4, Khả năng/kỹ năng

 • Khả năng tổng hợp, phân tích thị trường
 • Khả năng xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá
 • Khả năng tổng hợp và quản trị data dữ liệu tuyển dụng 

5, Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn. Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Thực tập sinh bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/05/2024

Chuyên viên cao cấp Chiến lược phát triển tổ chức (OD) - TTL - 2Z154

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên chính Tiền lương và Phúc lợi (C&B) - TTL - 2Z153

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.