Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý kỹ thuật tại Nhà máy:

 • Trực tiếp liên hệ làm việc với trung tâm điều độ công tác vận hành nhà máy.
 • Chỉ đạo chỉ huy xử lý các sự cố theo đúng quy trình được phê duyệt.
 • Báo cáo Ban giám đốc nhà máy những sự cố bất thường của thiết bị.
 • Đối với ca ngày: thực hiện kiểm tra toàn bộ Inverver, SCB, PV trên hệ thống điều khiển và bàn giao tất cả cho ca Hành chính/Sửa chữa trước 8h cùng ngày để triển khai kiểm tra khắc phục lỗi nếu có.
 • Chỉ huy khắc phục các sự cố xẩy ra tại nhà máy sau khi được sự đồng ý của BGĐ nhà máy.
 • Cho phép các đội công tác ngoài vào công tác và cử người giám sát an toàn các đội công tác.
 • Báo cáo Ban giám đốc nhà máy sản lượng vận hành ngày, tuần.
 • Giám sát nhân viên vận hành cấp dưới kiểm tra ghi thông số đầy đủ đúng giờ.
 • Hoàn thành công bố sản xuất hàng ngày gửi điều độ quốc gia thông qua hệ thống SMOV
 • Hoàn thành báo cáo sản xuất hàng ngày gửi điều độ quốc gia thông qua hệ thống SMOV
 • Chốt chỉ số công tơ và thông số vận hành hàng ngày

2. Quản lý nhân sự trong nhà máy:

 • Phân công ca trực theo tình hình vận hành của nhà máy theo chu kỳ 01 tháng 01 lần.
 • Kiểm soát quá trình thực hiện công việc của CBNV, đảm bảo nhà máy vận hành tin cậy, an toàn và hiệu quả kinh tế.

3. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình sản xuất
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

4. Công việc khác:

 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của cấp có thẩm quyền theo quy định của TNPower

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Điện,…
 • Yêu cầu về chứng chỉ: Chứng chỉ Trưởng ca vận hành do A0 cấp với nhà máy đấu nối lưới điện 220kV trở lên
 • Tin học văn phòng: thành thạo

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 04 năm trong lĩnh vực điện. Trong đó có tối thiểu 06 tháng vận hành nhà máy Điện Mặt trời 
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 01 năm ở vị trí tương đương

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: 
  • Am hiểu tổ chức: Am hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa của Công ty.
  • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Hiểu biết về việc triển khai các dự án sản xuất năng lượng mới
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Am hiểu hoặc có kiến thức về năng lượng tái tạo,…

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: 
  • Hoạch định và tổ chức
  • Phát triển con người
 • Năng lực chuyên môn: 
  • Quản lý kỹ thuật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.