Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức xây dựng hệ thống báo cáo thống kê

 • Đầu mối xây dựng hệ thống báo cáo thống kê tuân thủ theo quy định của MSB và Pháp luật
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan test hệ thống

2. Kiểm soát hệ thống báo cáo thống kê

 • Đầu mối kiểm soát báo cáo thống kê trên hệ thống phần mềm
 • Kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu báo cáo hàng ngày và định kỳ giữa số liệu trên phân hệ hồ sơ và GL
 • Đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan duyệt các chỉ tiêu báo cáo theo phân công
 • Gửi báo cáo thống kê toàn hàng lên Ngân hàng Nhà nước
 • Gửi thông báo đến các bộ phận có liên quan khi phát hiện lỗi xảy ra

3. Triển khai và Kiểm soát công tác đối soát các khoản mục Kế toán

 • Xây dựng quy trình và hướng dẫn, tổ chức, giám sát thực hiện đối soát trên toàn hệ thống
 • Thực hiện kiểm soát việc đối soát các khoản mục trên bảng cân đối Kế toán
 • Đề xuất phương án đối soát phù hợp cho từng khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán căn cứ việc xác định mức độ rủi ro của từng khoản mục
 • Kiểm soát việc đối chiếu tiền gửi tại SGD NHNN, VCB HO và TCTD trong nước
 • Kiểm soát Đối chiếu tiền gửi tại các TCTD nước ngoài
 • Kiểm soát Đối soát HS - GL các phân hệ nghiệp vụ
 • Tổng hợp tình hình thực hiện đối soát trên toàn hệ thống

4. Đầu mối tư vấn/giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề liên quan đến báo cáo thống kê và đối soát

 • Kiểm soát số liệu kế toán đối với các báo cáo thống kê theo quy định; Đầu mối tổng hợp, cung cấp số liệu thống kê gửi các Công văn của Cơ quan quản lý Nhà nước 
 • Đầu mối tư vấn/giải đáp các thắc mắc liên quan theo phân công

5. Kiểm soát báo cáo tài chính chi nhánh theo ủy quyền của KTT

6. Tham gia Quản lý mục tiêu, kế hoạch của tổ và quản lý nhân viên trong nhóm

 • Tham gia phân công nhân sự, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ của nhóm và của Trung tâm
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Kế toán Ngân hàng, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Báo cáo thống kê ngân hàng/Kế toán tổng hợp
 • Kinh nghiệm quản lý: Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
 • Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.