Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện  các công tác sau:
- Xây dựng, ban hành, tư vấn hướng dẫn triển khai chính sách quản lý nợ.  Góp ý quy định quy trình, hướng dẫn theo đề nghị từ NHCD, Phòng ban khác của Khối Quản lý rủi ro
-  Tổ chức triển khai hoặc thẩm định các giải pháp xử lý nợ bao gồm: sử dụng dự phòng, miễn giảm lãi, cơ cấu nợ, ...
- Đào tạo CBNV mới,  phối hợp với Trung tâm đào tạo/các bộ phận khác trong nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ.. để tổ chức các chương trình nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng thu hồi nợ nói chung.;Đánh giá chất lượng của cán bộ quản lý nợ qua điện thoại, giám sát tuân thủ, ...
-  Quản lý vận hành phần mềm quản lý nợ, tham gia triển khai các dự án phần mềm của Phòng Quản lý nợ

2. Xây dựng và quản lý chất lượng công việc:
 - Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban/nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ;
 - Theo dõi, kiểm soát chất lượng triển khai các nghiệp vụ nói trên và đưa ra giải pháp khắc phục hoặc nâng cao hiệu quả công việc;
 - Phối hợp và lắng nghe các ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng công việc;

3. Quản lý nhân sự:
 - Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
 - Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…)  

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên
- Chuyên ngành:Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Yêu cầu về chứng chỉ:
- Ngoại ngữ:Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
- Tin học văn phòng:Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc. 

2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: Ngân hàng/cty tài chính, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm về mảng liên quan tới công việc phụ trách (cụ thể với Trưởng nhóm Báo cáo & Quản trị danh mục có kinh nghiệm về mảng báo cáo & quản trị dữ liệu/quản trị danh mục/quản lý hiệu suất, với Trưởng nhóm hỗ trợ có kinh nghiệm làm ngân hàng hoặc các công tác hỗ trợ trong ngân hàng)

3. Kiến thức
-  Kiến thức chung: 
+ Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng
-  Kiến thức chuyên môn: 
+ Có hiểu biết kỹ năng xây dựng chính sách, có hiểu biết về vận hành phần mềm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M350

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

Chuyên viên chính Phân tích Kinh doanh - MSB DF - DXA - 1M349

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/01/2023

[BB1] Solution Architect (AWS, Java) - MSB - DXK - 1Y475

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

[BB1] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y473

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/01/2023

[BB1] Senior Front-end Developer (Reactjs/Angular) - MSB - DXD - 1Y472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

CVCC Quản trị dự án chiến lược - KCL - MSB - 1F229

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2022

Chuyên gia kỹ thuật quản lý dự án - TNG Realty - 2U131

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2023

CVCC Nguồn vốn - Ban Nguồn vốn - TNG Re - TNG Realty - 2U106

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2023

Chuyên viên cao cấp Thẩm định đầu tư (FS) - TNG - 2P075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/01/2023

Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ Khách hàng doanh nghiệp - QLTD - MSB - 1P236

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.