Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại địa bàn được phân công đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và quy định của pháp luật:

 • Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng tại địa bàn được giao
 • Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ do nhân viên thực hiện
 • Tổ chức thực hiện kiểm kê ACQT, tài sản theo quy định
 • Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của nhân sự DVKH trực thuộc
 • Quản lý, điều phối nhân sự DVKH đạt mục tiêu đảm bảo tuân thủ, đạt định mức hiệu suất vận hành, chỉ tiêu bán chéo/chỉ tiêu kinh doanh được giao 

2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với nghiệp vụ tác nghiệp tại quầy và chất lượng dịch vụ của điểm giao dịch tại địa bàn được giao theo quy định hiện hành:

 • Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của giao dịch tại quầy,  chất lượng của các điểm giao dịch tại địa bàn theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết
 • Cân đối thanh khoản tiền mặt đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và Đơn vị kinh doanh
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến Khách hàng và các đơn vị liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ tại địa bàn

3. Thực hiện/phối hợp cùng GĐTT trong công tác bán hàng tại địa bàn:

 • Thực hiện/hỗ trợ giao dịch viên thực hiện chỉ tiêu kinh doanh tại địa bàn
 • Đầu mối phối hợp với Đơn vị kinh doanh trong các chương trình makerting, chiến dịch bán hàng và triển khai sản phẩm tại địa bàn

4. Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm đạt mục tiêu của Đơn vị:

 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với DVKH tại địa bàn
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp DVKH tại địa bàn
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, văn bản định chế có liên quan
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý.
 • Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, kế toán.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Cấp độ B trở lên, đọc hiểu văn bản chứng từ bằng tiếng Anh, giao tiếp bằng Tiếng Anh
 • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng, trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kiểm soát viên;
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 1 năm tại vị trí quản lý tương đương

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về chính sách/quy định liên quan đến nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc, Tuân thủ kỷ luật
 • Năng lực chung: Khả Năng giao tiếp & truyền thông, Khả Năng đàm phán, Khả Năng sáng tạo và liên tục cải tiến, Khả Năng làm việc theo nhóm
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả Năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả Năng đánh giá và ra quyết định, Khả Năng quản lý quá trình triển khai công việc, Khả Năng phát triển con người
 • Năng lực chuyên môn: Khả Năng tư duy logic, Khả Năng làm việc hướng tới kết quả

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.