Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát các đầu công việc được giao trong nhóm/bộ phận:

 • Nhận kế hoạch & phân công công việc trong nhóm
 • Kiểm soát deadline, điều phối nhân sự thúc đẩy hoàn thành kế hoạch

2. Đề xuất phương án xử lý sự việc phát sinh trong tiến trình phối hợp làm việc nhóm và liên phòng ban, giải quyết vướng mắc trong công việc đảm bảo sự linh hoạt và liên tục trong Trung tâm

 • Đầu mối phối hợp giữa các nhóm/bộ phận chuyên trách
 • Tiếp nhận ý kiến nhóm/bộ phận, tổng hợp chọn lọc và đệ trình đóng góp ý tưởng sáng tạo vào hoạt động chung của Trung tâm

3. Thực hiện các đầu công việc được giao cho nhóm/bộ phận với vai trò chủ động, sáng tạo; đảm nhận trực tiếp các công việc ở mức độ mức tạp, chuyên sâu, giải quyết các vấn đề khó phát sinh trong nhóm

 • Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc trong nhóm
 • Trực tiếp trao đổi thống nhất phương án giải quyết với khách hàng, đối tác, nhà phân phối, nhà cung cấp... mà nhóm đã làm việc nhưng chưa có kết quả cuối cùng

4. Kiểm soát nội bộ nhóm/bộ phận và đối chiếu, giám sát chéo kết quả, số liệu, báo cáo với các phòng ban/bộ phận khác đảm bảo hệ thống dữ liệu theo dõi chính xác

 • Kiểm soát dữ liệu, số liệu, thông tin, data khách hàng.. trong nhóm/bộ phận
 • Phối hợp kiểm tra chéo, đối chiếu số liệu với các phòng ban, bộ phận nội bộ và liên phòng ban

5. Quản lý nhân sự và đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng công việc cho CBNV trong nhóm / bộ phận được giao phụ trách

 • Trực tiếp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình thủ tục cho CBNV trong nhóm/bộ phận được giao phụ trách
 • Kiểm soát hoạt động của nhóm, báo cáo và đề xuất phương án hoạt động hiệu quả

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên các ngành Hành chính, Kinh tế, Tài chính, Luật, Quản trị, Dịch vụ
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh khá (TOEIC 450 hoặc tương đương).
 • Tin học:Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng/quan hệ khách hàng. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản là lợi thế.
 • Kinh nghiệm quản lý: ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý hoặc phụ trách, giám sát nhóm từ 01 năm trở lên

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: hiểu và thấm nhuần văn hóa công ty
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: có kiến thức chung và tổng quát đối với vai trò quản lý giám sát nhóm/bộ phận chuyên trách (CSKH / Kế toán / Hành chính)

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Nắm rõ các quy trình thủ tục liên quan tới công tác DVCSKH, quản trị khách hàng, hồ sơ, công nợ. Hiểu biết về các nghiệp vụ CSKH trước và sau bán hàng trong mảng kinh doanh bất động sản
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: nắm rõ các quy trình thủ tục, chính sách áp dụng đối với khách hàng, nhà phân phối, đối tác

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm. Khả năng chủ động trong công việc.
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông. Khả năng tư duy logic. Khả năng xây dựng các mối quan hệ.
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức. Khả năng đánh giá vấn đề. Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc.
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện. Khả năng giải quyết vấn đề. Khả năng đàm phán. Thấu hiểu khách hàng.

5. Các yêu cầu khác: Có chính kiến và biết bảo vệ chính kiến của mình.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVC Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - QLRR - MSB - 3B225

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Pháp chế (Kinh nghiệm Pháp lý Bất động sản cho thuê) - TNL - 2V021

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kế toán - Ban Kế toán - TNG Realty - 2U108

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.