Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phối hợp với bộ phận kinh doanh khảo sát mục tiêu và xây dựng phương án kèm theo sơ đồ chi tiết cho các dự án của công ty. Đánh giá và nhận biết các rủi ro trong quá trình vận hành, tham mưu cho khách hàng để đảm bảo chất lượng tại các dự án.

2. Triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo phương án đã xây dựng và thống nhất với chủ quản, đồng thời thực hiện công tác kiểm soát đầy đủ theo quy trình.

3. Duy trì việc thực hiện và tuân thủ Nội quy lao động, Quy chế kỷ luật của công ty, kiểm tra định kỳ và đột xuất các dự án trong vùng; nắm bắt tư tưởng CBNV, lường trước các hậu quả xảy ra, kịp thời báo cáo và có phương án khắc phục

4. Triển khai các biểu mẫu báo cáo và nội quy, quy chế, quy định, quyết định, thông báo, quy trình…của công ty tới các cấp giám sát, nhân viên. Lập danh sách dự trù, đề xuất, trang thiết bị làm việc, quần áo đồng phục,…) theo nhu cầu của từng dự án.

5. Đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ nhân viên trước khi đưa nhân viên tới làm việc tại dự án.

6. Xây dựng đoàn kết nội bộ; đánh giá năng lực giám sát và nhân viên tại các dự án theo định kỳ.

7. Chủ động giải quyết bước đầu với các sự, vụ việc xảy ra tại những dự án trong vùng quản lý, giải quyêt các thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi cho phép, đồng thời báo cáo cho cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo; phối hợp với các phòng ban chức năng của công ty, giải quyết các ý kiến với khách hàng.

8. Phối hợp với phòng hành chính nhân sự thực hiện tuyển dụng tại các dự án để bổ sung/ thay thế nhân viên.

9. Thực hiện công việc do cấp trên giao phó.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm trong công tác quản lý và trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh.

3. Kiến thức:

 • Am hiểu các quy định về kinh doanh dịch vụ.
 • Có kiến thức về dịch vụ vệ sinh.

4. Năng lực:

- Kỹ năng làm việc:

 • Trình bày, đàm phán, thuyết phục.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
 • Kỹ năng quản lý và bao quát công việc.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại….
 • Thành thạo tin học văn phòng.

- Khả năng:

 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác.
 • Khả năng nắm bắt thông tin tốt.
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi.

5. Các yêu cầu khác: Làm việc độc lập/ làm việc nhóm, khả năng đánh giá, ra quyết định, kiên định trong công việc, mức độ nghiên cứu/ học hỏi để làm việc và có chất lượng tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.