Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tham mưu cho Giám đốc điều hành Chi nhánh/Giám đốc Nghiệp vụ về công tác Nghiệp vụ bảo vệ, tổ chức bộ máy quản lý bảo vệ và nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu .
Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều phối nhân sự, đào tạo, phát triển và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV) trong phòng nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng dịch vụ.

2. Đề xuất xây dựng quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các tài liệu, văn bản, biểu mẫu trong công tác nghiệp vụ; tổ chức hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra việc thực hiện của CBNV trong phòng và nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu.

3. Tổ chức thực hiện Khảo sát mục tiêu và xây dựng Phương án bảo vệ, Triển khai các Hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo Phương án bảo vệ đã xây dựng, đồng thời tổ chức kiểm soát, quản lý công cụ hỗ trợ, công cụ dụng cụ tại các mục tiêu.

4. Tổ chức công tác quản lý tài sản, ghi chép sổ sách, biên bản, giấy tờ, tài liệu trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ tại mục tiêu. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của phòng, điều động nhân viên, kiểm tra kiểm soát hoạt động của các CBNV trong phòng, Đội trưởng Đội bảo vệ.

5. Trực tiếp chỉ đạo xử lý các điểm nóng trong công tác bảo vệ, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật lao động của nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu, Phối hợp với Phòng /ban khác Công ty giải quyết các sự vụ đền bù và tranh chấp với khách hàng.

6. Phân công, hướng dẫn, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các CBNV trong Phòng Nghiệp vụ; đề xuất các chương trình, kế hoạch đào tạo cho CBNV trong phòng.
Tổ chức quản lý, theo dõi nhân sự trong phòng làm việc tại các mục tiêu một cách khoa học đảm bảo theo dõi và giám sát đầy đủ được trách nhiệm các cá nhân liên quan tới công tác bảo vệ khi có sự cố xảy ra.

7. Kết hợp với các phòng ban liên quan:
- Bộ phận Kinh doanh: Khảo sát, lên phương án bảo vệ mục tiêu và triển khai dịch vụ bảo vệ
- Bộ phận Tuyển dụng: Tổ chức tuyển dụng nội bộ đáp ứng các chỉ tiêu KPIs về tuyển dụng thay thế
- Bộ phận Kế toán: Xác nhận dịch vụ thực hiện, phối hợp xử lý thu hồi công nợ.
- Bộ phận Hành chính: Phối hợp lên kế hoạch cấp CCDC, CCHT, đồng phục kịp, phù hợp với kế hoạch kinh doanh, lưu trữ các hồ sơ sổ sách bảo vệ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành luật, quân sự, an ninh, quản trị kinh doanh….

- Ưu tiên: Các ứng viên tốt nghiệp trên đại học chuyên ngành: Luật, an ninh, quân sự, có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: An ninh, bảo vệ

- Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 3 năm ở các vị trí Trưởng phòng nghiệp vụ trở lên ở các Công ty dịch vụ bảo vệ

- Bắt buộc/Ưu tiên: đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô tương tự

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Có kiến thức về ngành dịch vụ vận hành, am hiểu đặc thù hoạt động dịch vụ bảo vệ

+ Hiểu biết tốt và có khả năng vận dụng về các quy định Luật Doanh nghiệp, Nghị định và các thông tư, hướng dẫn có liên quan ngành nghề hoạt động

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ bảo vệ.

+ Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị.

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHYT và gói bảo hiểm sức khỏe của Tập đoàn
- Thưởng cuối năm cạnh tranh
- Chính sách tăng lương định kỳ hàng năm
- Tham gia các hoạt động du lịch, team building và các sự kiện của Tập đoàn
- Môi trường làm việc năng động, được tham gia đào tạo nhiều khóa học về chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát triển.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.